Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

CTRL FOR HDMI Toto

CTRL FOR HDMI Toto nastavenie umožňuje ovládať fotoaparát diaľkovým ovládačom (TV prijímača), keď je pripojený k TV prijímaču „BRAVIA“ Sync pomocou kábla HDMI (predáva sa osobitne). Bližšie informácie o „BRAVIA“ Sync nájdete na str.150. 1 t (Settings) t (Main Settings) t [CTRL FOR HDMI] t požadovaný režim On Off Obsluha pomocou diaľkového ovládača je zapnutá. Obsluha pomocou diaľkového ovládača je vypnutá. Poznámka • Fotoaparát môžete obsluhovať pomocou diaľkového ovládača vášho TV prijímača pripojením fotoaparátu k TV prijímaču kompatibilnému so systémom „BRAVIA“ Sync. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 126 SK

COMPONENT Umožňuje zvoliť výstup videosignálu typu SD alebo HD (1080i) podľa typu TV prijímača pripojeného k fotoaparátu pomocou kábla s adaptérom pre výstup HD (predáva sa osobitne). Použite kábel s adaptérom pre výstup HD kompatibilný so štandardom Type2c (predáva sa osobitne). 1 t (Settings) t (Main Settings) t [COMPONENT] t požadovaný režim Obsah Vyhľadávanie operácie HD(1080i) SD Zvoľte túto položku na pripojenie fotoaparátu k HDTV prijímaču, ktorý je kompatibilný s 1080i. Túto položku zvoľte na pripojenie fotoaparátu k TV prijímaču, ktorý nie je kompatibilný so signálom HD(1080i). Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 127 SK