Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Používanie s vaším

Používanie s vaším počítačom „PMB“ a iné aplikácie sú obsiahnuté na disku CD-ROM (je súčasťou dodávky), aby umožnili všestrannejšie využitie záberov nasnímaných vaším fotoaparátom Cyber-shot. Obsah Doporučené počítačové prostredie (Windows) Uvedené počítačové prostredie je odporúčané pre použitie dodávaných softvérov „PMB“, „Music Transfer“ a „PMB Portable“ alebo pre importovanie záberov cez USB pripojenie. OS (predinštalovaný) Iné Microsoft Windows XP* 1 SP3/Windows Vista* 2 SP2/ Windows 7 Procesor počítača: Intel Pentium III 800 MHz alebo rýchlejší (na prehrávanie/úpravu HD videozáznamov (s vysokým rozlíšením): Intel Core Duo 1,66 GHz alebo rýchlejší/ Intel Core 2 Duo 1,66 GHz alebo rýchlejší) Pamäť: 512 MB alebo viac (na prehrávanie/úpravu HD videozáznamov (s vysokým rozlíšením): 1 GB alebo viac) Pevný disk: Potrebné miesto pre inštaláciu je približne 500 MB Zobrazenie: Rozlíšenie obrazovky: 1 024 × 768 bodov alebo viac * 1 64-bitové edície a Starter (Edition) nie sú podporované. Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0 alebo novšia verzia sa vyžadujú k vytváraniu diskov. * 2 Verzia Starter (Edition) nie je podporovaná. Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index Doporučené počítačové prostredie (Macintosh) Uvedené počítačové prostredie je odporúčané pre použitie dodávaných softvérov „Music Transfer“ a „PMB Portable“ alebo pre importovanie záberov cez USB pripojenie. OS (predinštalovaný) USB pripojenie: Mac OS X (v10.3 až v10.6) Music Transfer/PMB Portable: Mac OS X (v10.4 až v10.6) Poznámky • Fungovanie nie je zaistené v multi-boot prostredí alebo v prípade, ak sú tieto operačné systémy aktualizáciou pôvodného operačného systému počítača. • Ak je pripojených 2 alebo viac USB zariadení k jednému počítaču súčasne, niektoré z pripojených zariadení (vrátane tohto fotoaparátu) nemusí byť funkčné — závisí to od typu USB zariadení, ktoré používate. • Pripojenie vášho fotoaparátu použitím USB rozhrania, ktoré je kompatibilné s Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibilné) umožňuje rýchlejší prenos (vysokorýchlostné prenosy), pretože tento fotoaparát je kompatibilný s technológiou Hi-Speed USB (USB 2.0 kompatibilný). • Komunikácia medzi fotoaparátom a počítačom sa po obnovení systému po režime odstavenia alebo spánku nemusí ihneď obnoviť. 152 SK

Používanie softvéru Inštalácia „PMB (Picture Motion Browser)“ a „Music Transfer“ (Windows) 1 Zapnite počítač a vložte disk CD-ROM (je súčasťou dodávky) do jednotky CD-ROM. Zobrazí sa obrazovka ponuky inštalácie. • Ak sa obrazovka nezobrazí, dvakrát kliknite na ikonu [Computer] (v systéme Windows XP na ikonu [My Computer]) t (SONYPMB). • Ak sa zobrazí automatický sprievodca (AutoPlay), zvoľte možnosť „Run Install.exe“ a pokračujte v inštalácii podľa pokynov na obrazovke. 2 Kliknite na [Install]. Zobrazí sa obrazovka „Choose Setup Language“ (Výber jazyka inštalácie). 3 Zvoľte si požadovaný jazyk, potom pokračujte na nasledujúcu obrazovku. Zobrazí sa obrazovka „License Agreement“ (Licenčná zmluva). 4 Pozorne si prečítajte zmluvu. Ak súhlasíte s podmienkami zmluvy, kliknite na prepínač ( t ) a potom kliknite na tlačidlo [Next]. 5 Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke a dokončite inštaláciu. • Pre nainštalovanie je nutné pripojiť fotoaparát ku počítaču v priebehu procesu (str. 155). • Keď sa objaví výzva na reštartovanie počítača, reštartujte počítač podľa inštrukcií na obrazovke. • Súčasť DirectX sa môže nainštalovať v závislosti od toho, aký máte systém v počítači. 6 Po dokončení inštalácie vyberte disk CD-ROM. 7 Spustite program. • „PMB“ spustíte tak, že kliknete na (PMB) na pracovnej ploche. Podrobný popis spôsobu ovládania nájdete uvedený na nasledujúcej stránke podpory PMB (len v angličtine): http://www.sony.co.jp/pmb-se/ alebo kliknite na (PMB Help). • K spusteniu „PMB“ z ponuky Štart, zvoľte [Start] t [All Programs] t (PMB). • Ak už „PMB“ bol vo vašom počítači nainštalovaný a ak znovu nainštalujte „PMB“ pomocou dodaného CD-ROM disku, môžete spustiť všetky aplikácie z „PMB Launcher“. K spusteniu „PMB Launcher“ kliknite dvakrát na (PMB Launcher) na pracovnej ploche. Poznámky • Prihláste sa ako správca. • Pri prvom spustení aplikácie „PMB“ sa na obrazovke zjaví správa informačného nástroja so žiadosťou o potvrdenie. Zvoľte [Start]. • Ak už „PMB“ je vo vašom počítači nainštalovaný, pričom číslo verzie „PMB“ je nižšie ako číslo verzie dodaného CD-ROM disku, znovu nainštalujte „PMB“ pomocou dodaného CD-ROM disku. • Ak je číslo verzie vyššie ako číslo verzie dodaného CD-ROM disku, nie je potrebné znovu inštalovať „PMB“. Po pripojení fotoaparátu k počítaču prostredníctvom USB kábla sa dostupná funkcia „PMB“ aktivuje. • Ak už „PMB“ je vo vašom počítači nainštalovaný, pričom číslo verzie daného „PMB“ je nižšie ako 5.0, niektoré funkcie sa po inštalácii „PMB“ pomocou dodaného CD-ROM disku môžu stať nedostupnými. Rovnako môžete spustiť „PMB“ alebo iný rôzny softvér z „PMB Launcher“, ktorý sa nainštaloval súčasne. K spusteniu „PMB Launcher“ kliknite dvakrát na (PMB Launcher) na pracovnej ploche. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 153 SK