Views
8 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Dočasne otočené

Dočasne otočené zobrazenie Táto funkcia sa používa v režime samostatného záberu na dočasné otočenie a zväčšenie záberu na displeji. Obsah 1 Stlačením tlačidla (Prehrávanie) prepnite na režim prehrávania. 2 Zvoľte záber orientovaný na výšku t dotknite sa (Dočasne otočené zobrazenie). 3 Ak chcete zrušiť zobrazenie, znova sa dotknite (Dočasne otočené zobrazenie). Poznámky • Dočasne otočené zobrazenie nie je k dispozícii pre tieto zábery: – Videozáznamy – Panoramatické zábery – Zábery s horizontálnou orientáciou • Dotykom na / sa zruší dočasne otočené zobrazenie. Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index 44 SK

Prehliadanie sekvenčných záberov Zobrazia sa sekvenčné zábery. 1 Stlačením tlačidla (Prehliadanie) prepnite na režim prehliadania. 2 Sekvenčné zábery zvoľte pomocou / . 3 Dotknite sa požadovaného tlačidla prehliadania podľa režimu prehliadania. Tlačidlo/Spôsob ovládania Dotknite sa položky Dotknite sa položky Činnosť Zoskupí sekvenčné zábery, potom prehráva len hlavné zábery. Zobrazenie sa prepína medzi zobrazením samostatného záberu a zobrazením náhľadu záberu vždy, keď sa dotknete displeja. Sekvenčné zábery si môžete prezrieť ako videozáznam naklonením fotoaparátu doprava alebo doľava. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index Poznámka • Sekvenčné zábery si môžete prezrieť ako videozáznam len po nastavení [View Mode] na [Date View] a [Display Burst Group] na [Display Main Image Only]. Pokračovanie r 45 SK