Views
7 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Slovacco

zVlastnosti každého

zVlastnosti každého typu disku Používanie Blu-ray disku umožňuje zaznamenávanie videozáznamov s obrazovou kvalitou vysokého rozlíšenia (HD) a s dlhším trvaním ako DVD disky. Videozáznamy s obrazovou kvalitou vysokého rozlíšenia (HD) môžete zaznamenávať na DVD médiá, ako DVD-R disky a vytvorí sa disk s obrazovou kvalitou vysokého rozlíšenia (HD). • Disk s obrazovou kvalitou vysokého rozlíšenia (HD) môžete prehrávať na prehrávačoch formátu AVCHD, ako napr. prehrávač diskov Blu-ray značky Sony a PlayStation®3. Takýto disk sa na bežných DVD prehrávačoch nedá prehrávať. Videozáznamy s obrazovou kvalitou štandardného rozlíšenia (STD) konvertované z videozáznamov s obrazovou kvalitou vysokého rozlíšenia (HD) je možné zaznamenávať na DVD médiá, ako DVD-R disky, a vytvorí sa disk s obrazovou kvalitou štandardného rozlíšenia (STD). zTypy diskov, ktoré je možné použiť s „PMB“ Uvedené 12 cm disky je možné použiť s „PMB“. Informácie o diskoch Blu-ray nájdete na str. 161. Typ disku DVD-R/ DVD+R/ DVD+R DL DVD-RW/ DVD+RW Vlastnosti Nie je možné prepisovať. Je možné prepisovať a opätovne použiť. • Zabezpečte, aby sa v PlayStation®3 vždy používala najnovšia verzia systémového softvéru PlayStation®3. • V niektorých krajinách/regiónoch nemusí byť PlayStation®3 dostupné. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index Vytvorenie AVCHD diskov AVCHD disk s kvalitou obrazu HD je možné vytvoriť z AVCHD videozáznamov importovaných do počítača pomocou dodaného softvéru „PMB“. 1 Zapnite počítač a vložte nepoužitý disk do DVD mechaniky. 2 Spustite „PMB“. 3 Zvoľte AVCHD videozáznam, ktorý sa má zapísať na disk. 4 Kliknite na (Create Discs) a potom zvoľte [Create AVCHD Format Discs (HD)]. 5 Vytvorte disk podľa inštrukcií uvedených na displeji. Poznámky • Uistite sa, že „PMB“ už je nainštalovaný (str. 153). • Statické zábery a MP4 videozáznamy nie je možné zaznamenať na AVCHD disk. • Vytvorenie disku môže trvať nejaký čas. Pokračovanie r 160 SK

zPrehrávanie AVCHD disku prostredníctvom počítača AVCHD disky sa dajú prehrávať prostredníctvom počítača pomocou „Player for AVCHD“ nainštalovaného spolu s „PMB“. Softvér spustite kliknutím na [Start] t [All Programs] t [PMB] t [PMB Launcher] t [View] t [Player for AVCHD]. Detailný popis funkcií nájdete v Pomocníkovi pre „Player for AVCHD“. • V závislosti od počítačového prostredia nemusí byť možné zábery plynulo prehrávať. Vytvorenie Blu-ray diskov Blu-ray disky môžete vytvárať z AVCHD videozáznamov importovaných do počítača. Daný počítač musí byť schopný vytvárať Blu-ray disky. Môžete použiť BD-R (nie prepisovateľné) alebo BD-RE (prepisovateľné) disky. Nie je možné robiť násobné záznamy. Ak chcete vytvárať Blu-ray disky, nainštalujte na inštalačnej obrazovke „PMB“ [BD addon software]. Pri inštalácii musí byť váš počítač pripojený k internetu. Detailný popis funkcií nájdete v „PMB Help“. Vytvorenie diskov s obrazovou kvalitou štandardného rozlíšenia (STD) DVD disky s obrazovou kvalitou štandardného rozlíšenia (STD) môžete vytvárať pomocou dodaného softvéru „PMB“ a voľbou AVCHD videozáznamu importovaného do počítača. 1 Zapnite počítač a vložte nepoužitý disk do DVD mechaniky. • Ak sa automaticky spustí iný softvér ako „PMB“, zavrite ho. 2 Spustite „PMB“. 3 Zvoľte AVCHD videozáznam, ktorý sa má zapísať na disk. 4 Kliknite na (Create Discs) a potom zvoľte [Create DVD-Video Format Discs (STD)]. 5 Vytvorte disk podľa inštrukcií uvedených na displeji. Obsah Vyhľadávanie operácie Vyhľadávanie MENU/ Nastavenia Index Poznámky • Uistite sa, že „PMB“ bol nainštalovaný s predstihom (str. 153). • Disky sa nedajú vytvoriť pre MP4 videozáznamy. • Vytvorenie disku môže nejaký čas trvať kvôli konverzii AVCHD videozáznamu do obrazovej kvality štandardného rozlíšenia (STD). • Pri vytváraní DVD-Video disku prvý raz musí byť počítač pripojený k internetu. 161 SK