Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

grad afhængig af sin professionelle omgangskreds. Den bestod overvejende af folk, som

var ældre end Mogens, og der gik derfor ikke længe, før de centrale personer blev pen-

sioneret eller døde. Konsekvensen var, at Mogens, før han vidste af det, måtte se sin

pensionisttilværelse i øjnene. Når Mogens i dag taler om sit liv, er forskellen mellem

hans erhvervsaktive periode og livet som pensionist det centrale tema.

I den forbindelse er det væsentligt at bemærke, at både mål og midler i den karrierebundne

livsform er tæt knyttet til det formelle arbejdsliv. Det er i arbejdslivet, at bærere

af karrierelivsformen kan opnå dispositionsfrihed – friheden til at disponere over ansvarsfelter

ved hjælp af sine kvalifikationer. Og det er gennem dygtiggørelse og socialt

samvær med kollegaer og andre arbejdsforbindelser, at man som bærer af karrierelivsformen

opnår den nødvendige kompetence og status.

Mogens oplever derfor ikke blot pensionisttilværelsen som tom, han siger ligefrem ”jeg

kan godt sige, jeg føler det personligt som lidt af en falliterklæring. At jeg sådan er gået

i stå.”

Det gælder ikke alene det faglige område, men også den fysiske svækkelse, som følger

med alderen. ”… for eksempel, at jeg ikke kan smage noget mere, og mine ben er dårli-

ge, jeg har øresusen… jamen, det er sgu ikke så morsomt. Ja, man bliver da deprimeret

over det. Det vil sige, jeg har jo altså mine perioder med depressioner. Det vil jeg da

godt indrømme.”

Når målet for bærere af karrierelivsformen er at opnå anerkendelse og selvrespekt via

sine kvalifikationer og kompetencer, så er det ikke alene en falliterklæring, når man

ikke længere føler sig kvalificeret eller kompetent til noget som helst – det er tilmed et

frihedstab. Med pensioneringen er hele rammen om karrierelivsformens mål-middel

relation forsvundet, og det kan for bæreren af karrierelivsformen opleves, som om man

ikke længere kan bidrage med noget. Som Mogens siger: ”Jeg synes, det er svært at få

tappet ret meget mere ud af mig.”

112

More magazines by this user
Similar magazines