Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

Multi-bruger spil. Grafisk og lydmæssigt avancerede spil, hvor deltagerne sidder det

samme sted. Med bredbåndsinternettet bliver det for alvor muligt at spille datatunge

computerspil via internettet. Man kan spille sammen med venner eller folk, man ikke

kender. Spillet kan kombineres med chat-telefoni, så man kan tale sammen. Det attrak-

tive ved dette er, at spillet er en service, man lejlighedsvis gør brug af, i stedet for et

produkt, man køber.

"Send et billede". Det kan være billeder af sig selv eller noget, man har set i byen.

"Send et billede" kunne blive en del af en slags "sladre-service".

Familie- eller hjemmeportaler. Det virtuelle hjem på internettet, hvor man har adgang

til mange af de medie- og underholdningstilbud, som man også har adgang til hjemmefra.

Og det sted, hvor familien kan være virtuelt sammen, når den er spredt. Og måske

har man også adgang til sin hjemmecomputer, eller hele hjemmets netværk via denne

portal.

Samsyn. Det vil sige, at man sidder hver for sig, men ser det samme TV-program eller

den samme internetside, og kan snakke sammen om det, man ser.

Teknologier, der lukker af for uvæsentlig kommunikation og giver ro. Et socialt

behov er også behovet for ro og fred. Der vil derfor være et behov for internetteknologier

eller produkter, som sikre denne ro og fred. Det skal være muligt at isolere sig uden

at koble sig helt af, hvilket er nemmere sagt end gjort.

Den personlige mobilterminal. Det er givet, at mobiltelefonen vil udvikle sig de næste

5 år og at den vil få flere funktioner. Vores forhold til mobilterminalen bliver sikkert

meget lig vores forhold til tegnebogen, vi går ingen steder uden den. Det er ikke fordi,

vi nødvendigvis vil være on-line hele tiden, men fordi mobilterminalen vil komme til at

fungere som en slags "socialt anker" til venner og bekendte.

Person til person kommunikationsprogrammer. I dag findes der programmer som

ICQ, hvor man kan kommunikere direkte (synkront) eller tidsforskudt (asynkront) med

en anden person. Det er derfor tænkeligt, at der på hjemme-pc'er i fremtiden vil findes

programmer, der integrerer de mange forskellige måder man kan kommunikere med en

anden person på. Det være sig telefon, e-mail, chat og videotelefoni, enten synkront, så

man taler sammen, eller asynkront, så man lægger beskeder hos hinanden.

271