Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

i samme situation, når han engang skal pensioneres. Søren mener, at en løsning kunne

være, at de ældre til en vis grad får mulighed for at bevare tilknytningen til arbejdsmar-

kedet. Som han siger: ”Der kunne man godt forestille sig, at deres faglighed kunne bru-

ges på den måde, at de kunne stille sig selv til rådighed via en hjemmeside, måske?” Se

for eksempel pensioneret professor, Ph.d. i musikvidenskab: http://www.jpj.dk/. Man

kan få lavet sin egen hjemmeside på sider som http://www.nikaweb.subnet.dk/. Hvis

man vil lave sin egen hjemmeside, er der hjælp at hente på adressen

http://home0.inet.tele.dk/fam.lindberg/.

For Søren er der ingen tvivl om, at hvis man har haft ”et navn”, mens man var erhvervs-

aktiv, så har man det også, når man bliver pensioneret. Men han tilføjer, at pensionerin-

gen ofte betyder, at der bliver længere mellem navn og gavn. Søren er godt klar over, at

springet fra erhvervsaktiv til pensioneret er særdeles stort: ”…det er derfor, kontrasten

virker så stærk. Fra det øjeblik, de har sagt farvel til den professionelle verden, til de er

gået på pension, det er to forskellige verdener. Og jeg tænker så om computeren på en

eller anden måde kunne få de verdener til at mødes eller den overgang til at blive min-

dre brat.”

Søren tror, at Bentes og Mogens’ pensionering kunne have haft et lykkeligere udfald,

hvis de fortsat havde haft muligheder for personlig udvikling og for fortsat at kunne

spille en betydningsfuld rolle inden for deres professionelle felt. Ifølge Søren har den

gode pensionisttilværelse altså de samme nøgleord som det gode erhvervsaktive liv. Og

for at få lov til at beholde sin rolle er man nødt til selv at gøre en indsats, påpeger han.

At ville være med

En del af Bentes og Mogens’ isolation og ensomhed må kunne forklares med, at de mi-

ster viljen til at være med, mener Søren. De kører så at sige af sporet. Søren tror, at in-

formationsteknologien kan understøtte de ældre informanter i fortsat at følge deres kar-

rierespor – også efter de er blevet pensioneret. For eksempel kan de få lavet en hjemme-

side, der kan ”sælge” dem, så de kan eksponere deres interesser og kompetencer til inte-

resserede.

203

More magazines by this user
Similar magazines