Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

for en lang række livsformer. I analyser af samfundet vil det så vise sig, hvilke af disse

mulige livsformer, som rent faktisk bliver realiseret. Her har forskningen vist, at det er

relevant at arbejde med ovennævnte 5 livsformer i det danske industrisamfund.

I livsformsanalysen er produktionsmådebegrebet altså determinerende for, hvilke livsformer

der kan eksistere. Livsformen er dermed en nødvendig del af produktionsmåden

samtidig med, at den i sig selv er en konsistent måde at leve på. Eksempelvis besidder

den kapitalistiske produktionsmåde træk, der gør, at lønarbejderlivsformen kan opfylde

sit mål om fritid ved at benytte sig af salg af arbejdstid som middel. Realiseringen af

denne mål-middel-relation understøttes af de mere generelle eksistensbetingelser af juridisk,

ideologisk og økonomisk karakter, som er til stede i samfundsformationen – eksempelvis

en struktur, som fastsætter løntariffen. Samlet fremkommer en særlig praksis

(’livsform’), som yder noget i forhold til andre praksisser i produktionsmåden, og samtidig

er i stand til at indhente sine egne eksistensbetingelser fra de andre. Sålænge en

praksis er i stand til at reproducere sin egen mål-middel-relation, er der tale om en mulig

livsform (Højrup 1989: 54f).

Livsformernes mål-middel-relationer er kort skitseret som følger:

• Lønarbejderlivsformen: Målet er selvrealisering i fritiden, midlet er salg af arbejdstid.

• Karrierelivsformen: Målet er dispositionsfrihed, midlet er en stadig optimering

af faglige og sociale kompetencer.

• Den selvstændige livsform: Målet er en fortsat reproduktion af den selvstændige

virksomhed, midlet er reproduktionen af den selvstændige virksomhed.

• Husmorlivsformen: Målet er det velfungerende hjem og familieliv, midlet er ressourcer

hentet via lønarbejderlivsformen.

• Baglandslivsformen: Målet er at optimere betingelserne for karrierelivsformen,

midlet er ressourcer hentet i karrierelivsformen.

For lønarbejderen er der tale om relationen mellem fritid og salg af arbejdstid. For andre

livsformer gælder andre mål-middel relationer. For karrierelivsformen gælder, at målet

14

More magazines by this user
Similar magazines