Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

tid til at koncentrere sig om det, hun helst selv vil lave. Hun kan for eksempel vælge at

uddelegere visse arbejdsopgaver som vinduespudsning, rengøring, børnepasning.

Baglands(re)produktion

Arbejdsmarkedets sammensætning er en mulighedsbetingelse for baglandskvindens

livsform. Hvis ikke den kapitalistiske produktionsmåde muliggjorde en karrierelivsform

med en relativ høj løn, ville det ikke kunne lade sig gøre, at den ene part i et ægteskab

går hjemme uden at producere noget, der kan afsættes på et varemarked.

Selvom baglandskvindens livsform ikke relaterer sig direkte til arbejdsmarkedet, kan

man alligevel godt tale om, at baglandslivsformen producerer noget. Den repræsentation

og respektabilitet, som er en del af det produkt, karrierelivsformen lever af at sælge,

produceres af baglandskvinden. Via hjemmet, tøjet og familiemedlemmernes manerer er

hun med til at opbygge nogle forudsætninger for mandens karriere. Det vil sige, at det er

svært at adskille produktion og reproduktion i denne type familie, fordi hele familien er

inddraget i produktionen af det produkt, manden sælger.

Opsummering af nøglebegreber for baglandslivsformen

Målet er en praksis som kan anvendes som middel i karrierelivsformen

Midlet er åbenhed og situationsbevidsthed

Baglandslivsformen producerer det repræsentative hjem, den repræsentative ægtefælle

og varetager praktiske gøremål omkring børn, flytninger og sociale aktiviteter.

Baglandslivsformens æstetiske, kulturelle og sociale konsumption følger karrierelivsformen

Friheden består i den værdsættelse og anerkendelse karrierelivsformen tildeler baglandslivsformen

Livsformscentrisme – kan livsformerne forstå hinanden?

Ifølge Højrup (1983) er en livsform udtryk for en praksis, der udfolder sig omkring et

mål – en særlig idé om det gode liv, og en række midler, der kan gøres brug af for at

38

More magazines by this user
Similar magazines