Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

til at forlænge arbejdslivet.

Ud fra lønarbejderlivsformens perspektiv er det ikke indlysende, at den teknologiske

udvikling vil gøre det attraktivt at vente med at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Bæreren af lønarbejderlivsformen sælger sin tid på arbejdsmarkedet for at få mulighed

for et fritidsliv – og derfor er det naturligt at forlade arbejdsmarkedet, så snart de sociale

systemer og privatøkonomien tillader det. Set fra lønarbejderlivsformens perspektiv er

pensioneringen en ubestridelig rettighed og en belønning efter et langt og opslidende

arbejdsliv. Der skal klækkelig økonomisk kompensation og nedsat arbejdstid på bordet,

hvis bærere af denne livsform skal finde det tiltrækkende at blive længere på arbejdsmarkedet.

En af vore informanter foreslår, at ”man kunne trappe ned gradvist fra man

var 60 eller 62, så kunne man få en dag mindre om året. Sådan at man efter fem år kun

havde en dag om ugen. Året efter kunne man så stoppe. Men man skulle selvfølgelig

have fuld løn hele tiden, det har man fortjent”.

Ifølge projektets repræsentanter for lønarbejderlivsformen vil intelligente biler, robotsygeplejersker,

rengøringsrobotter eller robothjemmehjælpere være smarte som hjælp til

de arbejdsprægede opgaver i fritiden. Teknologien vil nemlig kunne overtage alle de

sure gøremål i hverdagen, så der bliver mere tid til at beskæftige sig med ting, man synes

er sjovt. Robotterne kan frigøre tid til: ”at læse, at se mere til mennesker, man holder

af, gå en tur…” Bærerne af lønarbejderlivsformen opfatter denne type af assisterende

teknologi som værende langt bedre end dårlig menneskelig hjælp. ”Robotter er neutrale,

de er nemmere at have tillid til”, som en af vore informanter siger.

Inden for lønarbejderlivsformens ideologi er der således også stor optimisme at spore i

forhold til, hvad teknologien vil kunne bringe med sig af hjælperedskaber, som kan gøre

livet sjovere og lettere. På arbejdspladsen er teknologiens indtog mere kompliceret.

Derhjemme, hvor tiden er ens egen, er teknologien et velkomment redskab.

Fremtidens teknologi - karrierelivsformen

Det er vigtigt for bærere af karrierelivsformen at være gode til det, de gør, og det kræver,

at man bliver sat grundigt ind i det. Øget brugervenlighed eller undervisning i it-

275

More magazines by this user
Similar magazines