Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

At understøtte allerede eksisterende interesser med informationsteknologi har derfor i

Mogens’ tilfælde kun meget begrænsede perspektiver. Havde Mogens udlevet karriere-

livsformens ideologi på et bredere spektrum af livet, eksempelvis indenfor interessebe-

tonede aktiviteter, foreningsliv og familie, havde der måske eksisteret et bredere funda-

ment for at implementere informationsteknologien som et nyttigt redskab i pensionisttilværelsen.

Vi kan konkludere, at realiseringen af en snæver udgave af karrierelivsformen

begrænser potentialet for informationsteknologien som støtte og styrke i pensionisttilværelsen.

Bente om karrierelivsformen og IT i alderdommen

Bentes holdning til informationsteknologien spænder vidt – fra frustration over ligegyldighed

til behersket begejstring. På den ene side er computeren et stykke irriterende

kompliceret teknologi, der får Bente til at føle sig inkompetent og uduelig: ”Altså nu har

jeg jo fundet ud af, hvad det er at dobbeltklikke, men det er bare… hvis man ikke lige

ved det.” På den anden side indrømmer hun, at den i mange situationer kan være et både

praktisk og nyttigt redskab.

Bente efterlyser først og fremmest professionel bistand, en uddannet instruktør som kan

forklare hende teknologiens helt grundlæggende principper. Som Bente påpeger, kan

det være vanskeligt selv at opsøge hjælp, når man på ingen måde ved, hvad det er, man

skal have hjælp til. At prøve sig frem bliver et spørgsmål om tillid til teknologien, og

den kan ofte ligge på et meget lille sted.

Grundlæggende har Bente svært ved at acceptere, at hun ikke fra starten var dygtig og

professionel på computeren. De mange begynderfejl og tilfældigheder irriterer hende.

Alligevel er det lykkedes Bente at komme godt i gang. Faktisk siger hun, at hun gennemsnitligt

bruger en halv time om dagen foran computeren. Og lidt ekspertbistand har

hun fået: ”Jeg havde ikke overlevet det her, tror jeg, hvis ikke jeg havde haft børn og

børnebørn”.

196

More magazines by this user
Similar magazines