Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

ug vil uden tvivl være en hjælp. Projektets informanter siger da også, at de sagtens

kan se, hvad computeren kan bruges til, hvis det ellers var til at finde ud af – for eksempel

at finde togtider, bestille billetter, undersøge hvilke seværdigheder, der er på et givet

rejsemål samt læse om stedets historie. Agenter og intelligente robotter på nettet vil således

også kunne bidrage positivt til karrierelivsformens pensionistliv.

It og fastholdelse på arbejdsmarkedet

I relation til tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet mener informanterne, at der er visse

perspektiver i it teknologien. Dog er perspektiverne i hovedsagen negative.

Med karrierelivsformens fokus på konkurrence og karrieremæssig avancement, er de

ikke ligefrem forgabte i ideen om de såkaldte seniorjobs eller skånejobs, hvor ældre

medarbejdere får lov at gå ned i tid og arbejde hjemme noget af tiden, med pc’ens internetopkobling

som primær kontaktkilde. En sådan jobudvikling ville for karrierelivsformen

være at opfatte som en degradering. Når man som karrierelivsformen måler sin

succes i forhold til ens placering på karrierestigen, er der ikke rigtig nogen gylden middelvej:

enten bliver man i sin position, til man ikke kan mere, eller også trækker man sig

endeligt tilbage og finder på noget helt andet at bruge sit liv til.

Belært af tidligere generationer af karrierefolk, der blev i deres arbejde til den bitre ende

med svigtende evner og dalende autoritet til følge, udtrykker projektets bærere af karrierelivsformen

således forsigtig interesse for måske at gå på pension, inden alderdomssvækkelsen

for alvor sætter ind. Men selverkendelse og svækkelse er langtfra de primære

årsager til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet. Snarere er den væsentligste årsag,

at man bliver presset ud – der er en generel holdning om, at man ikke kan varetage sin

stilling tilfredsstillende, når man har nået en bestemt alder. Som en af vore informanter

siger, at man bliver ”smidt ud af arbejdsmarkedet”.

Karriereinformanterne åbner dog for muligheden af, at it måske kunne fungere understøttende

for en gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. For eksempel kunne

hjemmearbejdspladser være en god måde at fase ud på. Det kan imidlertid under ingen

omstændigheder blive i forbindelse med den virksomhed, som de tidligere har haft en

276

More magazines by this user
Similar magazines