Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

Ole og nogle af dem, han meldte sig ud af Lions Club med, holder dog stadig sammen

og mødes to-tre gange om året til frokost. Det med frokost er de først begyndt på, efter

de har meldt sig ud. Her er altså et eksempel på, at Ole har forladt en formaliseret for-

ening, der udretter noget samfundsrelevant arbejde, til fordel for et uformelt ældrespecifikt

forum. Han har – frivilligt – sat sig selv uden for indflydelse.

Ældre Sagen er imidlertid en forening, som Ole har valgt til, efter at han er blevet gammel.

Han har været medlem i cirka ti år, men medlemsskabet er ikke primært tegnet for

at få del i de mange tilbud om dans, computer og kortspil, billige måltider osv. Han og

hans kone meldte sig snarere ind, fordi man får rabat på forsikringer, benzin, rejser, flybilletter,

Hamlet mv., og fordi de gerne ville støtte sagen rent symbolsk. I realiteten har

det vist sig, at de ikke rigtig får udnyttet de mange rabatter.

Dagligdagen

“Ja, mere tid, det har jeg sådan set på én måde, men på den anden side så går det jo

langsommere. Alt det man nåede dengang, det når man kun det halve af i dag.”

Selvom Ole helt konkret har fået mere tid til rådighed, efter han er blevet pensionist,

føles det ikke helt sådan, fordi alting tager længere tid, end det gjorde, da han var yngre.

Ole og hans hustru klarer sig selv i det daglige og modtager, udover folkepensionen,

ingen hjælp fra det offentlige til rengøring og den slags. I stedet kommer deres barnebarn

med jævne mellemrum og giver en hånd med støvsugning, græsslåning og rengøring.

I den selvstændige livsforms ideologi er selvhjulpenhed som sagt en central betingelse

for det gode liv, og derfor er det oplagt, at man så vidt muligt ønsker at kunne klare

sig selv – også i pensionisttilværelsen. Selvhjulpenhed fortolkes hovedsageligt i relation

til slægten snarere end individet, og Oles forståelse af sig selv som selvhjulpen og

uafhængig kan derfor sagtens opretholdes, selvom han modtager hjælp fra sit barnebarn.

Selvom der er mere tid til rådighed efter overgangen til pensionisttilværelsen, er der

altså nok at lave til hverdag i det 200 kvadratmeter store hus med tilhørende have. Til

trods for deres høje alder lader det ikke til, at Ole og hans hustru har overvejet at sælge

deres hus og flytte ind i noget mindre, der er nemmere at holde. Økonomisk har de in-

130

More magazines by this user
Similar magazines