Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

cifs.dk

Ældre og Informationsteknologi - Instituttet for Fremtidsforskning

niveauer. Der findes masser af andre sprogkurser på nettet. Det kan anbefales at bruge

en søgemaskine – fx Jubii som har adressen http://www.jubii.dk – til at søge på ”sprog-

kurser”.

At holde fast i interesserne og i verden udenfor

Annelise bruger selv internettet på en meget legende måde. Hun har ikke altid et be-

stemt mål, når hun bruger internettet, i stedet lader hun sig inspirere til nye oplevelser

og indsigter af det, hun støder ind i på nettet. Annelise nævner blandt andet rejsebeskri-

velser som en mulig kilde til inspiration. Fx kan man gå ind på hjemmesiden

http://www.at-rejse-er-at-leve.dk og læse rejsebeskrivelser fra alverdens lande – både i

Europa, Asien og Afrika. Et tilsvarende sted er http://www.home19.inet.tele.dk/rejser.

Disse steder er blot tilfældigt valgt blandt den lange række af virksomheder og privat-

personer, der stiller rejsebeskrivelser til rådighed på forskellige hjemmesider. Det kan

anbefales at gå ind på søgemaskinen http://www.jubii.dk og søge på ”rejsebeskrivelser”.

På den måde kan man få links til en lang række beretninger om rejser til alle tænkelige

destinationer.

Rejser behøver ikke nødvendigvis at gå til fjerne lande for at være givende. En vandre-

tur gennem Jylland ad Hærvejen kan være lige så oplevelsesrig som en tur til Fjern-

østen, mener Annelise. Se fx Dansk Vandrelaugs hjemmeside http://www.dvl.dk.

Man kan også bruge internettet til at holde sig orienteret om, hvad der rører sig i sam-

fundet lige nu og her. Hvis man ikke prøver at forstå de udviklinger, der finder sted i

ens omverden, risikerer man, at der opstår en forståelseskløft imellem generationerne,

mener Annelise. Hun foreslår, at Knud, der er aktiv i både fagbevægelsen og socialde-

mokratiet, bruger internettet til at sætte sig ind i de forandringstendenser, der gør sig

gældende inden for disse områder. Hun synes, det er vigtigt, at ”gamle” socialdemokra-

ter udvikler en tidssvarende socialdemokratisk identitet og følger med i, hvad der sker

centralt i partiet – for eksempel via hjemmesiden http://www.socialdemokratiet.dk. El-

ler hvad med at finde informationer om, hvordan den socialdemokratiske tankegang har

udviklet sig i andre lande? I den sammenhæng synes Annelise, at Tony Blairs Labour

Party på mange områder er i front med nytænkningen og derfor værd at undersøge

188

More magazines by this user
Similar magazines