Views
3 years ago

Vägar till en öppnare arbetsmarknad - Fas

Vägar till en öppnare arbetsmarknad - Fas

Arbetslivsinstitutets

Arbetslivsinstitutets årsbok 2006:Vägar till en öppnare arbetsmarknad© Arbetslivsinstitutet & författarna 2006Arbetslivsinstitutet 113 91tel 08-619 67 00, fax 08-656 30 25www.arbetslivsinstitutet.seFörlagstjänst tel 08-619 69 00, fax 0150-788 88e-post forlag@arbetslivsinstitutet.seISBN: 91-7045-774-3Grafisk form: Lena KarlssonDiagram och figurer: Eric ElgemyrTryck: Lenanders Grafiska AB

Vägar till en öppnare arbetsmarknad – innehållFörord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Del 1. Trender i arbetslivetKapitel 1. Introduktion. Jonas Olofsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Kapitel 2. Utvecklingen inom arbetslivet från 1990 och framåt. Nina Bergman, Maria Zavisic,Anders Wikman och Kerstin Ahlberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Kapitel 3. Utsorterad från arbetslivet – en fördjupad analys. Anders Wikman . . . . . . . . . . 34Del 2. Arbetsliv, tillväxt och välfärd – aktuella utmaningarBefolkningsförändringar och potentiellt arbetskraftsutbudKapitel 4. Demografin och välfärden i framtiden. Ola Nygren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51Kapitel 5. Unga som arbetskraftspotential. Ulla Arnell Gustafsson . . . . . . . . . . . . . . . . 57Kapitel 6. Den svenska ”vertikala mosaiken”. Carl-Ulrik Schierup . . . . . . . . . . . . . . . . 64Kapitel 7. Funktionshinder och arbetsliv. Stig Larsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76Arbetsorganisationer och anställningsformer i ett könssegregerat arbetslivKapitel 8. Förändrade organisationsformer och effekter på arbetsförhållanden.Niklas Arvidsson och Eskil Ekstedt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86Kapitel 9. Könssegregering i utbildning och arbetsliv. Hanna Westberg . . . . . . . . . . . . . 100Samhällsinstitutionernas effekter på utbud och efterfrågan av arbetskraftKapitel 10. Utbildning och arbetslivets kompetensförsörjning.Dan Grannas och Jonas Olofsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114Kapitel 11. Kompletterande ersättningar vid inkomstbortfall och arbetslinjenGabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124Kapitel 12. Arbetslinjen och omställningsavtalen. Henrik Bäckström och Jan Ottosson . . . . . 131Kapitel 13. Lönebildningen, förhandlingsmodeller och sysselsättningen. Andreas Westermark . 141Kapitel 14. Anställningsskydd, rörlighet och tillväxt Kerstin Ahlberg, Niklas Bruunoch Jonas Malmberg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151Författarpresentationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

En arbetsmarknad för alla - Migro
Arbetsmarknad Västra Götaland
Fokus på näringsliv och arbetsmarknad våren 2007 - Statistiska ...
Migrering som öppnar nya möjligheter - Göteborg
VÄGAR TILL ETT DYNAMISKT NÄRINGSLIV - Region Dalarna
DS (pdf 3 750 kB, öppnar nytt fönster) - Försäkringskassan
Vem är vållande? - Folksam
Äldrenämnden verksamhetsberättelse 2012 - Västerås stad
Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 - Brottsförebyggande ...
DS (pdf 5 110 kB, öppnar nytt fönster) - Försäkringskassan
Hur bra är ditt län på sex, vård och hälsa? Rfsu:s Sverigebarometer ...
NBER-rapporten II. Att reformera välfärdsstaten. Amerikanskt ... - SNS
Välfärdsredovisning 2010 - Östersunds kommun
Statistisk årsbok för Sverige 2013 (pdf) - Statistiska centralbyrån
Du stora nya värld - Utbildning - Göteborgs universitet
Mansförtryck kvinnovälde - Stiftelsen Den Nya Välfärden
Unga byter jobb – äldre stannar kvar (pdf) - Statistiska centralbyrån
Infektionskliniken i Borås – värd för årets vårmöte ... - Infektion.net
Migrationsverkets årsredovisning 2007
Högskoleenhetens årsredovisning 2004 (pdf) - Internationella ...
Vård & vetenskap nr 3 2010 - Örebro läns landsting
Hur bra är ditt län på sex, vård och hälsa? Rfsu:s Sverigebarometer ...
ÖKAD SPÅRTRAFIK UTVECKLAR SVERIGE - IVA
Nya mått på välfärd - Miljöpartiet de gröna