Views
8 months ago

D. H. Lawrence - İnsanlar ve Öteki Yaratıklar

D. H. Lawrence, Seçme Şiirler

www.isaretatesi.com

www.isaretatesi.com odağımı geniş tutmamın nedeni, “Kaplumbağalar”ı da kapsayacak şekilde, 1919-1923 arasında yazılmış olan bu yapıtın, D. H. Lawrence’ın en iyi şiir örneklerinin büyük kısmını içeriyor olması ve dolayısıyla şairin poetikasının en güçlü yansımasını sunması. W. H. Auden, Ted Hughes, Joyce Carol Oates, Seamus Heaney gibi edebiyatçıları içine alan geniş bir yelpazede yazarın en önemli şiir yapıtı olarak görülen bu kitap bana göre de 20. yüzyılın başlıca şiir toplamlarından biri. Blake, Wordsworth, Keats, Whitman, Hopkins, Swinburne, Hardy üzerinden uzanan (hatta Marinetti’yi de selamlayan) bir çizgide, hem bu şairlere yakın hem de onlardan bir o kadar uzak olan bir şiir anlayışıyla, D. H. Lawrence doğa temalı şiirleriyle benzersiz bir damar yakalamıştır. Bu bakımdan, Kuşlar, Yaratıklar ve Çiçekler, Lawrencevari bir Cennet ile Cehennemin Evliliği, Roma Ağıtları, Dionysos Dithyrambosları, yahut Duino Ağıtları olarak nitelendirilebilir. Bu şiirin temelinde, bitkiler, hayvanlar ve organik doğa özelinde insanın Öteki’yle olan ilişkisi yer alır. Buradan da seçkiye neden İnsanlar ve Öteki Yaratıklar adını verdiğim anlaşılabiliyor. D. H. Lawrence’ın doğa temalı şiirleri, birçok bakımdan kendi de bir yaratık olan insanın öteki yaratıklarla olan ilişkisi üzerine kuruludur; tutkularıyla, zaaflarıyla, içgüdüleriyle, arzularıyla, vahşiliğiyle, duyularıyla, çelişkileriyle, kısacası tüm ruhu ve bedeniyle karmaşık bir yaratık olan insanın hem kendine hem öteki yaratıklara yönelik algısını, dürtülerini, söylemini ve eylemini ele alır, incelemeye tâbi tutar, uygulamaya koyar. Yani öznenin hem 13

www.isaretatesi.com kendisine hem ötekine nasıl yöneldiği; hatta görmenin, duymanın, okumanın, algılamanın ötesinde, kendini ve organik doğayı nasıl “hissettiği” üzerinde durur. Bu ne salt sevgi dolu, kucaklayıcı bir şiirdir, ne de önceki doğa şiiri geleneklerini devam ettirir; doğaya yaklaşımı antropomorfik, fablvari değildir; dinî bir mistisizmi, aşkıncı bir görüşü, Kutsal Kitap doğaseverliğini yansıtmaz. Lawrence öncelikle, genelgeçer olan, Tanrı – Melek – İnsan – Hayvan – Bitki sıralamasını bozar; hayvanı, bitkiyi, insanı yan yana, bir araya getirir. Yaratıksa eğer, hepsi yaratıktır, önemli olan onların birbiriyle ilişki içinde, doğanın sonsuz ilişkiler bulutu içinde nasıl olduklarıdır; kutsal metne başvurarak “nimetler” üzerinden Tanrı’ya kestirme yoldan ulaşmak, yahut kısacık bir bakışla mahlukatta aşkın bir kutsallık keşfedivermek Lawrence’ı tatmin etmez. En basit ifadesiyle, bu şiir hep “hissetme”nin deneyini yapar. Yaratığın kendini ve ötekini nasıl hissettiği önemlidir; ancak bu deneyim katman katmandır; hem “hissetme”nin katmanları vardır, hem “hissedememe”nin – bilhassa uygar, modern insan özelinde. Alıcıları kapalıdır insanın; duyuları körelmiştir; gözüne at gözlükleri, ayağına pranga takılmış, eli kolu bağlanmıştır; içgüdüleri arapsaçına dönmüş, üstüne o bir de iğdiş edilmiştir. Peki bu noktadan hareketle, yaratık kendini ve ötekini nasıl hissedebilir, ya da hissedemez? İşte D. H. Lawrence’ın doğa şiirleri insanın bu hissetme ve hissedememe, açıklık ve kapalılık durumları arasında gezinir durur. Edebi betimleme yerine doğrudan doğruya özdeşleşme vardır bu şiirde; şair tüm duyularına başvurur, uzanıp dokunur, tutar, 14

 • Page 1: D. H. Lawrence İNSANLAR VE ÖTEKİ
 • Page 5 and 6: D. H. Lawrence İNSANLAR VE ÖTEKİ
 • Page 7 and 8: İÇİNDEKİLER Sunuş …………
 • Page 9 and 10: Bahçedeki Ağaçlar (Trees in the
 • Page 11 and 12: www.isaretatesi.com Yaratıklar ola
 • Page 13: www.isaretatesi.com etkili kulland
 • Page 17 and 18: www.isaretatesi.com bir anima olara
 • Page 19 and 20: www.isaretatesi.com bakıldığınd
 • Page 21 and 22: www.isaretatesi.com belgeleridir ve
 • Page 23 and 24: www.isaretatesi.com birinde başka
 • Page 25 and 26: www.isaretatesi.com 24
 • Page 27 and 28: www.isaretatesi.com 26
 • Page 29 and 30: www.isaretatesi.com kuşlar ise biz
 • Page 31 and 32: www.isaretatesi.com istemem sonsuzl
 • Page 33 and 34: www.isaretatesi.com tamamlanmaz. Or
 • Page 35 and 36: www.isaretatesi.com gibidir ifade -
 • Page 37 and 38: www.isaretatesi.com 36
 • Page 39 and 40: www.isaretatesi.com 38
 • Page 41 and 42: www.isaretatesi.com Suları doluyor
 • Page 43 and 44: www.isaretatesi.com PENCEREDE Çaml
 • Page 45 and 46: www.isaretatesi.com YAVRU KAPLUMBA
 • Page 47 and 48: www.isaretatesi.com Yumuşak kırm
 • Page 49 and 50: www.isaretatesi.com Küçük yusyuv
 • Page 51 and 52: www.isaretatesi.com Dört, sonra bi
 • Page 53 and 54: www.isaretatesi.com KAPLUMBAĞA Aİ
 • Page 55 and 56: www.isaretatesi.com Babasız, annes
 • Page 57 and 58: www.isaretatesi.com LUI ET ELLE 11
 • Page 59 and 60: www.isaretatesi.com Hanımefendi, s
 • Page 61 and 62: www.isaretatesi.com Ah, onun yalnı
 • Page 63 and 64: www.isaretatesi.com Asıl erkeğe m
 • Page 65 and 66:

  www.isaretatesi.com Eksik olmaya, n

 • Page 67 and 68:

  www.isaretatesi.com KAPLUMBAĞA ÇI

 • Page 69 and 70:

  www.isaretatesi.com Kanatlarını a

 • Page 71 and 72:

  www.isaretatesi.com Ruhumun derinli

 • Page 73 and 74:

  www.isaretatesi.com NAR Yanıldığ

 • Page 75 and 76:

  www.isaretatesi.com Bana kalsa, yar

 • Page 77 and 78:

  www.isaretatesi.com Neden öylesi b

 • Page 79 and 80:

  www.isaretatesi.com Peki nedir bu?

 • Page 81 and 82:

  www.isaretatesi.com Ve en makbul ol

 • Page 83 and 84:

  www.isaretatesi.com Açılmış gü

 • Page 85 and 86:

  www.isaretatesi.com Gene de yeniden

 • Page 87 and 88:

  www.isaretatesi.com SERVİLER Toska

 • Page 89 and 90:

  www.isaretatesi.com Romalıların v

 • Page 91 and 92:

  www.isaretatesi.com Yitik yaşamlar

 • Page 93 and 94:

  www.isaretatesi.com Kayada yaşayan

 • Page 95 and 96:

  www.isaretatesi.com Şüphesiz her

 • Page 97 and 98:

  www.isaretatesi.com Tuhaf bir elekt

 • Page 99 and 100:

  www.isaretatesi.com Demirin üzerin

 • Page 101 and 102:

  www.isaretatesi.com Şimdi her yan

 • Page 103 and 104:

  www.isaretatesi.com Nasıl da dikil

 • Page 105 and 106:

  www.isaretatesi.com MOR ANEMONLAR

 • Page 107 and 108:

  www.isaretatesi.com Kadının ayakl

 • Page 109 and 110:

  www.isaretatesi.com Zavallı Persep

 • Page 111 and 112:

  www.isaretatesi.com Ve ıpıslak pa

 • Page 113 and 114:

  www.isaretatesi.com Siklamenler, bu

 • Page 115 and 116:

  www.isaretatesi.com İncecik kanatl

 • Page 117 and 118:

  www.isaretatesi.com Kulağa bir sav

 • Page 119 and 120:

  www.isaretatesi.com BALIK Balık, a

 • Page 121 and 122:

  www.isaretatesi.com -- Yer seviyesi

 • Page 123 and 124:

  www.isaretatesi.com Altında duymak

 • Page 125 and 126:

  www.isaretatesi.com Daha yakından

 • Page 127 and 128:

  www.isaretatesi.com Tanrısı benim

 • Page 129 and 130:

  www.isaretatesi.com YILAN Sıcak, s

 • Page 131 and 132:

  www.isaretatesi.com Sakin ve huzurl

 • Page 133 and 134:

  www.isaretatesi.com Kapkara delikte

 • Page 135 and 136:

  www.isaretatesi.com BABA HİNDİ Se

 • Page 137 and 138:

  www.isaretatesi.com Ya da, belki de

 • Page 139 and 140:

  www.isaretatesi.com Huichilobos’u

 • Page 141 and 142:

  www.isaretatesi.com SİNEK KUŞU Ha

 • Page 143 and 144:

  www.isaretatesi.com NEW MEXICO’DA

 • Page 145 and 146:

  www.isaretatesi.com Neden böyle in

 • Page 147 and 148:

  www.isaretatesi.com Ey güneşe do

 • Page 149 and 150:

  www.isaretatesi.com Böyle endişel

 • Page 151 and 152:

  www.isaretatesi.com Böyledir eşe

 • Page 153 and 154:

  www.isaretatesi.com Kısrak amacın

 • Page 155 and 156:

  www.isaretatesi.com Ahaaa! İhiii!

 • Page 157 and 158:

  www.isaretatesi.com TEKE Bakın şu

 • Page 159 and 160:

  www.isaretatesi.com Buradayım! Ve

 • Page 161 and 162:

  www.isaretatesi.com Onun zirveye do

 • Page 163 and 164:

  www.isaretatesi.com Peh! Elinden ge

 • Page 165 and 166:

  www.isaretatesi.com Oysa dimdik otu

 • Page 167 and 168:

  www.isaretatesi.com Çelik gibi sa

 • Page 169 and 170:

  www.isaretatesi.com DAĞ ASLANI Oca

 • Page 171 and 172:

  www.isaretatesi.com Yuvarlak, kıra

 • Page 173 and 174:

  www.isaretatesi.com KIZIL KURT Bat

 • Page 175 and 176:

  www.isaretatesi.com Ve kavak yaprak

 • Page 177 and 178:

  www.isaretatesi.com Gün ise ölü

 • Page 179 and 180:

  www.isaretatesi.com Ve onu burada k

 • Page 181 and 182:

  www.isaretatesi.com Kütük gibi ya

 • Page 183 and 184:

  www.isaretatesi.com TAOS’TA SONBA

 • Page 185 and 186:

  www.isaretatesi.com Kabarık, şiş

 • Page 187 and 188:

  www.isaretatesi.com Yüzleşsin bir

 • Page 189 and 190:

  www.isaretatesi.com KERTENKELE Kert

 • Page 191 and 192:

  www.isaretatesi.com Yükselecek, y

 • Page 193 and 194:

  www.isaretatesi.com Elmalar âdeta

 • Page 195 and 196:

  www.isaretatesi.com zira unutuşa d

 • Page 197 and 198:

  www.isaretatesi.com ey kırılgan r

 • Page 199 and 200:

  www.isaretatesi.com unutuştan çı

 • Page 201 and 202:

  www.isaretatesi.com BAHÇEDEKİ AĞ

 • Page 203:

  www.isaretatesi.com BEYAZ AT Beyaz