Views
8 months ago

Rabindranath Tagore - Firari

Tagore Şiirleri, "Firari" (2. baskı)

www.isaretatesi.com

www.isaretatesi.com XIII. Akşam olmuştu; küçük kızım pencerenin altından arkadaşlarının seslendiğini duydu. Karanlık merdivenlerden aşağı, harmanisini elindeki lambaya siper ederek ürkekçe indi. Yıldızlı mart gecesinde terasta oturuyordum, aniden bir çığlık duyunca merdivenlere koştum. Karanlık sarmal merdivenlerde lambasının ışığı sönmüştü kızımın. “Kızım, neden bağırdın?” diye seslendim. Telaşla yanıt verdi aşağıdan: “Baba, kayboldum!” Terasa geri dönüp yıldızlı mart göğüne baktığımda, orada harmanisini birçok lambaya siper ederek yürüyen bir çocuk vardı âdeta. Bir an için lambalar sönecek olsa, çocuk kalakalır ve çığlığı göklerden göklere yankılanır: “Baba, kayboldum!” 140

www.isaretatesi.com XIV. Sokak lambaları arasında donup kalmış gece, şehrin tozuna bulanmış altını. Rüküş bir kadın balkon parmaklıklarından eğiliyor: Pervanesini bekleyen canlı bir ateş… Aniden aşağıda, fayton altında kalan bir sokak çocuğunun etrafını sarıyor insanlar; balkondaki kadın, dünyanın en iç mabedinde oturan beyaz elbiseli Ulu Ana’nın elemiyle doluyor ve acıyla haykırarak yere düşüyor. 141