Views
2 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

4 Stlačte tlačidlo

4 Stlačte tlačidlo MENU. 5 Pomocou tlačidla v vyberte položku [Delete] a potom stlačte stred ovládacieho tlačidla. Vymazanie všetkých fotografií v priečinku Odstráni všetky statické zábery v priečinku. Táto možnosť sa zobrazuje iba počas prehrávania statických záberov. 1 Tlačidlo MENU t 1 t [Delete] t [All in Folder] 2 Použitím tlačidla v na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [Delete] a potom stlačte stred ovládacieho tlačidla. Odstránenie všetkých videozáznamov s rovnakým dátumom Odstráni všetky videozáznamy s týmto dátumom. Táto možnosť sa zobrazuje iba počas prehrávania videozáznamov. 1 Tlačidlo MENU t 1 t [Delete] t [All in Date Rng.] 2 Použitím tlačidla v na ovládacom tlačidle vyberte možnosť [Delete] a potom stlačte stred ovládacieho tlačidla. 136

Prezeranie záberov na televíznej obrazovke Na zobrazenie záberov zaznamenaných vo fotoaparáte na televíznej obrazovke je potrebný kábel HDMI (predáva sa samostatne) a televízor HD TV s konektorom HDMI. 1 Vypnite fotoaparát aj televízor a pripojte fotoaparát k televízoru. 1 Do konektora HDMI Kábel HDMI (predáva sa samostatne) 2 Zapnite televízor a prepnite vstup. • Bližšie informácie nájdete v návode na použitie, ktorý sa dodáva s televízorom. 3 Zapnite fotoaparát. Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na obrazovke televízora. Pomocou tlačidla b/B na ovládacom tlačidle vyberte požadovanú fotografiu. • Displej LCD na fotoaparáte sa nezapne. 2 Konektor HDMI Používanie funkcie zobrazenia Ovládacie tlačidlo Poznámky • Použite kábel HDMI s logom HDMI. 137