Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Výber spôsobu

Výber spôsobu zaostrenia podľa pohybu objektu (režim automatického zaostrovania) Tlačidlo Fn t (Autofocus Mode) t vyberte požadované nastavenie AF) AF) AF) (Single-shot (Automatic (Continuous Ak čiastočne stlačíte spúšť, fotoaparát zaostrí a zaostrenie sa uzamkne. Funkcia [Autofocus Mode] sa automaticky prepína medzi hodnotami Single-shot AF a Continuous AF podľa pohybu objektu. Ak čiastočne stlačíte a podržíte spúšť a objekt sa nepohybuje, zaostrenie sa uzamkne. Ak sa objekt pohybuje, fotoaparát pokračuje v zaostrovaní. Pri čiastočnom stlačení a podržaní spúšte bude fotoaparát ďalej upravovať zaostrenie. • Keď je objekt zaostrený, zvukové signály sa vypnú. • Uzamknutie zaostrenia nie je možné použiť. Techniky fotografovania • Ak sa objekt nepohybuje, použite možnosť [Single-shot AF]. • Ak sa objekt pohybuje, použite možnosť [Continuous AF]. Poznámky • [Automatic AF] je nastavenie, ktoré sa vyberie v prípade, ak je režim expozície nastavený na hodnotu AUTO, AUTO+, alebo v niektorom z nasledujúcich režimov výberu scény: [Portrait], [Landscape], [Sunset], [Night View], [Night Portrait] alebo [Hand-held Twilight]. Nastavenie [Single-shot AF] sa vyberie v prípade, ak je v rámci výberu scény nastavený režim expozície [Macro]. Nastavenie [Continuous AF] sa vyberie v prípade, ak je v rámci výberu scény nastavený režim expozície [Sports Action]. • [Continuous AF] je možnosť, ktorá sa vyberie, ak sa používa uzávierka pre úsmev. 90

Výber oblasti zaostrenia (oblasť automatického zaostrenia (AF)) Vyberte požadovanú oblasť automatického zaostrovania vhodnú pre podmienky snímania alebo podľa vašich požiadaviek. Oblasť automatického zaostrenia, pre ktorú bolo potvrdené zaostrenie, sa zmení na zelenú a ostatné oblasti automatického zaostrenia zmiznú. Oblasť automatického zaostrenia Tlačidlo Fn t nastavenie (Wide) (AF area) t vyberte požadované Fotoaparát určí, ktorá z 15 oblastí automatického zaostrenia sa použije na zaostrenie. (Spot) Fotoaparát použije výlučne oblasť automatického zaostrenia v stredovej oblasti. (Local) Pomocou ovládacieho tlačidla vyberte niektorú z 15 oblastí automatického zaostrenia, pre ktorú chcete aktivovať zaostrenie. Ak chcete zobraziť obrazovku nastavenia a vybrať požadovanú oblasť, stlačte tlačidlo AF. Používanie funkcie snímania Poznámky • Keď je režim expozície nastavený na hodnotu AUTO, AUTO+, Sweep Panorama alebo výber scény, alebo ak je aktivovaná uzávierka pre úsmev, pre funkciu [AF area] sa pevne nastaví hodnota [Wide] a vy nemôžete vybrať iné nastavenia. • Oblasť automatického zaostrenia sa nemusí rozsvietiť, keď prebieha nepretržité snímanie alebo keď je tlačidlo spúšte bez prestávky úplne stlačené. 91