Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Ponuka vlastné

Ponuka vlastné Eye-Start AF (40) FINDER/LCD Setting (159) AEL button (155) Focus Hold Button (155) Focus Magnifier (155) Red Eye Reduction (100) Release w/oLens (156) Nastavuje, či sa má pri pozeraní do hľadáčika používať automatické zaostrovanie. Nastavuje metódu na prepínanie medzi hľadáčikom a displejom LCD. Nastavuje spôsob prevádzky tlačidla aretácie AE na aretáciu expozície počas snímania. Nastavuje funkciu tlačidla na zachovanie zaostrenia objektívu. Nastavuje, či sa má tlačidlo (Odstrániť) priradiť k funkciám používaným s funkciou lupy zaostrenia. Redukuje efekt červených očí počas použitia blesku. Nastavuje možnosť otvárania uzávierky, keď nie je pripojený objektív. Grid Line (159) Histogram (104) Display Rec. Data (42) Auto Review (159) Auto+ Cont. Advance (63) Auto+ Image Extract. (63) Nastavuje zobrazenie mriežky na umožnenie zarovnania pri štrukturálnom prehľade. Nastavuje, či sa má pri prepínaní zobrazenia zahrnúť zobrazenie histogramu. Umožňuje vybrať stav zobrazovania informácií o zázname na displeji LCD prostredníctvom možností [For Live View] alebo [For viewfinder]. Zobrazuje zachytený záber po nasnímaní. Nastavuje automatické prezeranie. Nastavuje, či sa má snímať nepretržite v režime AUTO+. Nastavuje, či sa majú uložiť všetky zábery, ktoré boli nepretržite nasnímané v režime AUTO+. 52

Ponuka prehrávania Delete (135) Still/Movie Select (125) Slide Show (128) Image Index (128) 3D Viewing (138) Protect (134) Specify Printing (178) Odstraňuje zábery. Prepína medzi zobrazením na prehrávanie statických záberov a zobrazením na prehrávanie videozáznamov. Zobrazuje prezentáciu. Zobrazuje zoznam záberov. Prehráva trojrozmerné zábery v televízore kompatibilnom s trojrozmerným zobrazovaním, ktorý je pripojený k fotoaparátu. Chráni záber alebo ruší ochranu záberu. Určuje zábery pre formát DPOF alebo ruší určenie týchto záberov. Pred použitím Volume Settings (126) Select Folder (124) Select Date (126) Playback Display (124) Nastavuje hlasitosť pre prehrávanie videozáznamov. Zmení priečinok pre zábery na prehrávanie. Zobrazí zábery z iného dátumu. Nastavuje spôsob prehrávania záberu zaznamenaného na výšku. 53