Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Triangulácia zaberie

Triangulácia zaberie určitý čas aj v prípade, že sa použijú podporné údaje systému GPS. • Funkcia [Date/Time Setup] nie je nastavená alebo nastavený čas je výrazne posunutý. Nastavte správny dátum a čas (s. 28). • Uplynula platnosť podporných údajov. Aktualizujte podporné údaje systému GPS (s. 143). • Keďže poloha satelitov GPS sa neustále mení, môže sa stať, že v závislosti od miesta a času používania fotoaparátu môže určenie polohy trvať dlhšie, alebo sa poloha nemusí dať určiť vôbec. • Systém „GPS“ je systém, ktorý sa používa na určovanie geografickej polohy prostredníctvom satelitov GPS. Vyhnite sa používaniu fotoaparátu na miestach, kde sa signál blokuje alebo odráža, ako sú zatienené miesta obkolesené budovami alebo stromami atď. Fotoaparát používajte pod otvorenou oblohou. Informácie o polohe sa nezaznamenali. • Použite aplikáciu „PMB“ na import videozáznamov s informáciami funkcie GPS o polohe do počítača. Počítače Neviete, či je operačný systém vášho počítača kompatibilný s fotoaparátom. • Pozrite si časť „Používanie s počítačom“ (s. 164). Počítač nerozpozná fotoaparát. • Skontrolujte, či je fotoaparát zapnutý. • Ak je kapacita akumulátora nízka, vložte nabitý akumulátor (s. 18) alebo použite adaptér striedavého prúdu (predáva sa samostatne). • Použite kábel USB (je súčasťou dodávky) (s. 170). • Kábel USB odpojte a znovu ho pevne zapojte. • Nastavte položku [USB Connection] na možnosť [Mass Storage] (s. 170). • Z konektorov USB v počítači odpojte všetky zariadenia okrem fotoaparátu, klávesnice a myši. • Fotoaparát pripojte priamo k počítaču bez použitia rozbočovača USB alebo iného zariadenia (s. 170). 192

Nie je možné kopírovať zábery. • Vytvorte pripojenie USB správnym pripojením fotoaparátu k počítaču (s. 170). • Vykonajte postup kopírovania odporúčaný pre váš operačný systém (s. 170). • Ak snímate zábery na pamäťovú kartu, ktorú ste naformátovali na počítači, nie je zaručená možnosť kopírovania záberov do počítača. Snímajte na pamäťovú kartu formátovanú vo fotoaparáte (s. 150). Fotografia sa nedá prehrať použitím počítača. • Ak používate program „PMB“, pozrite si časť „PMB Help“. • Kontaktujte výrobcu počítača alebo distribútora softvéru. Po vytvorení spojenia USB sa automaticky nespustí softvér „PMB“. • Pripojenie USB vytvorte až po zapnutí počítača (s. 170). Pamäťová karta Nie je možné vložiť pamäťovú kartu. • Smer vkladania pamäťovej karty je nesprávny. Vložte ju správnym smerom (s. 20). Nie je možné zaznamenávať na pamäťovú kartu. • Pamäťová karta je plná. Vymažte nepotrebné fotografie (s. 135). • Vložená je nepoužiteľná pamäťová karta (s. 20). Iné Omylom ste naformátovali pamäťovú kartu. • Počas formátovania sa z pamäťovej karty odstránia všetky údaje. Odstránené údaje nie je možné obnoviť. Tlač Nie je možné tlačiť zábery. • Zábery RAW nie je možné tlačiť. Ak chcete vytlačiť zábery vo formáte RAW, najprv ich skonvertujte na formát JPEG pomocou programu „Image Data Converter SR“, ktorý je k dispozícii na dodávanom disku CD-ROM. 193