Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

• Použite konektor

• Použite konektor mini HDMI na jednom konci (pre fotoaparát) a konektor vhodný na pripojenie do televízora na druhom konci. • Niektoré zariadenia nemusia pracovať správne. • Nepripájajte výstupný konektor zariadenia ku konektoru HDMI na fotoaparáte. Mohli by ste tak spôsobiť poruchu. Informácie o štandarde „PhotoTV HD“ Tento fotoaparát je kompatibilný so štandardom „PhotoTV HD“. Po pripojení zariadení kompatibilných so štandardom PhotoTV HD spoločnosti Sony pomocou kábla HDMI si môžete vychutnať nový svet fotografií v kvalite Full HD. Funkcia „PhotoTV HD“ umožňuje vysoko detailné fotografické vyjadrenie jemných štruktúr a farieb. Technológia „ Photo Map“ (len model SLT-A55V) Tento fotoaparát je kompatibilný so štandardom „ Photo Map“. Po pripojení fotoaparátu pomocou kábla USB k televíznemu prijímaču, ktorý podporuje technológiu „ Photo Map“, môžete na mape zobraziť miesto nasnímania záberu, ak bol záber nasnímaný aj s informáciami o mieste nasnímania. Prezeranie trojrozmerných záberov v televíznom prijímači kompatibilnom s trojrozmernými zábermi Ak pripojíte fotoaparát k televíznemu prijímaču kompatibilnému s funkciami prehrávania trojrozmerných záberov pomocou kábla HDMI (predáva sa samostatne), môžete automaticky prehrávať trojrozmerné zábery zaznamenané s použitím režimu 3D Sweep Panorama. Podrobnejšie informácie o trojrozmernom snímaní nájdete na strane 205. Pozrite si aj návod na používanie, ktorý sa dodáva s televíznym prijímačom. Tlačidlo MENU t 1 t [3D Viewing] 138

Používanie programu „BRAVIA“ Sync Pripojením fotoaparátu prostredníctvom kábla HDMI k televízoru, ktorý podporuje program „BRAVIA“ Sync, môžete na ovládanie fotoaparátu použiť diaľkový ovládač televízora. 1 Pripojte televízor, ktorý podporuje program „BRAVIA“ Sync, k fotoaparátu (s. 137). Vstup sa automaticky prepne a na televíznej obrazovke sa zobrazí záber nasnímaný fotoaparátom. 2 Na diaľkovom ovládači televízora stlačte tlačidlo SYNC MENU. 3 Ovládajte fotoaparát pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači televízora. Položky pre ponuku Sync Menu Slide Show Automaticky prehráva fotografie (s. 128). Prehrávanie Návrat do režimu zobrazovania jednotlivých fotografií. jednotlivých záberov Still/Movie Select Image Index 3D Viewing Select Folder Select Date Delete Vyberie statické zábery alebo videozáznamy na prehrávanie. Prepne na obrazovku registra fotografií. Prehráva trojrozmerné zábery po pripojení k televízoru kompatibilnému s trojrozmerným zobrazovaním. Umožňuje vybrať priečinok so zábermi, ktoré sa majú prehrávať. Umožňuje vybrať dátum videozáznamov, ktoré sa majú prehrávať. Odstraňuje zábery. Poznámky • Dostupné operácie sú obmedzené, keď je fotoaparát pripojený k televízoru pomocou kábla HDMI. Používanie funkcie zobrazenia 139