Views
7 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Funkcie volené tlaidlom

Funkcie volené tlaidlom MENU Umožňuje vám nastavovať základné nastavenia pre fotoaparát alebo spúšťať funkcie, ako je snímanie, prehrávanie alebo iné činnosti. Stlačte tlačidlo MENU, vyberte požadovanú stranu pomocou tlačidla b/B na ovládacom tlačidle a vyberte požadovanú položku pomocou tlačidla v/V. Ponuka snímania Image: Size (145) Umožňuje vybrať veľkosť statických záberov. Image: Aspect Umožňuje vybrať pomer strán aspect ratio pre Ratio (147) statické zábery. Image: Quality Nastavuje kvalitu obrazu pre statické zábery. (147) Movie: File Format Umožňuje vybrať formát súboru videozáznamu. (83) Movie: Size (146) Umožňuje vybrať rámček nahratého videozáznamu. Movie: Audio Rec. (84) SteadyShot (58) Nastavuje, či sa má pri snímaní videozáznamov nahrávať aj zvuk. Nastavuje funkciu SteadyShot. 50

Panorama: Size (146) Panorama: Direction (69) 3D Pan.: Image Size (146) 3D Pan.: Direction (69) Umožňuje vybrať veľkosť panoramatických záberov. Nastavuje smer snímania pre panoramatické zábery. Umožňuje vybrať veľkosť trojrozmerných záberov. Nastavuje smer snímania pre trojrozmerné zábery. Flash control (106) Nastavuje metódu na určovanie intenzity blesku. AF Illuminator (100) Color Space (113) Nastavuje osvetlenie pre automatické zaostrenie, ktoré osvetľuje tmavé scény a pomáha tak pri zaostrovaní. Mení rozsah reprodukovateľných farieb. Pred použitím Long Exposure NR (153) High ISO NR (153) Nastavuje spracovanie redukcie šumu pre snímanie, pri ktorom je rýchlosť uzávierky 1 sekunda alebo viac. Nastavuje spracovanie redukcie šumu pri snímaní s vysokou citlivosťou. 51