Views
2 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Riešenie problémov Ak

Riešenie problémov Ak budete mať nejaké problémy s fotoaparátom, skúste použiť nasledujúce riešenia. Skontrolujte položky na stranách 186 až 195. Obráťte sa na predajcu spoločnosti Sony alebo na miestny autorizovaný servis spoločnosti Sony. 1 Skontrolujte nasledujúce položky. 2 Vyberte akumulátor, počkajte asi minútu, potom akumulátor znovu vložte a nakoniec zapnite fotoaparát. 3 Obnovte pôvodné nastavenia (s. 161). 4 Obráťte sa na predajcu spoločnosti Sony alebo na miestny autorizovaný servis spoločnosti Sony. Akumulátor a napájanie Akumulátor nie je možné vložiť. • Pri vkladaní akumulátora zatlačte jeho špičkou na zaisťovaciu páčku akumulátora (s. 20). • Môžete použiť iba akumulátor NP-FW50. Skontrolujte, či používate akumulátor NP-FW50. Indikátor stavu akumulátora nie je presný alebo sa zobrazuje dostatočná kapacita akumulátora, ale akumulátor sa vybíja príliš rýchlo. • Tento efekt sa prejavuje, ak používate fotoaparát vo veľmi chladnom alebo veľmi horúcom prostredí (s. 199). • Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor (s. 18). • Akumulátor je nepoužiteľný (s. 23). Vymeňte ho za nový. Fotoaparát nie je možné zapnúť. • Akumulátor vložte správne (s. 20). • Akumulátor je vybitý. Vložte nabitý akumulátor (s. 18). 186

• Akumulátor je nepoužiteľný (s. 23). Vymeňte ho za nový. Napájanie sa svojvoľne vypína. • Fotoaparát, ktorý sa nepoužíva určitý čas, sa prepne do režimu šetrenia energie a takmer sa vypne. Ak chcete zrušiť režim šetrenia energie, použite niektorý ovládací prvok fotoaparátu, napríklad čiastočne stlačte tlačidlo spúšte (s. 156). Pri nabíjaní akumulátora bliká indikátor CHARGE. • Môžete použiť iba akumulátor NP-FW50. Skontrolujte, či používate akumulátor NP-FW50. • Ak nabíjate akumulátor, ktorý sa už dlhšie nepoužíval, indikátor CHARGE môže blikať. • Indikátor CHARGE bliká dvoma spôsobmi, rýchlo (v asi 0,15- sekundových intervaloch) a pomaly (v asi 1,5-sekundových intervaloch). Ak indikátor bliká rýchlo, vyberte akumulátor a znova ho bezpečne vložte. Ak indikátor CHARGE znova bliká rýchlo, znamená to, že s akumulátorom niečo nie je v poriadku. Pomalé blikanie naznačuje, že nabíjanie je pozastavené, pretože teplota okolitého prostredia je mimo rozsahu povoleného pre nabíjanie akumulátora. Keď sa teplota okolitého prostredia vráti do prijateľného rozsahu teplôt, nabíjanie sa obnoví a indikátor CHARGE sa rozsvieti. Akumulátor nabíjajte pri vhodnej teplote v rozsahu 10 °C až 30 °C. Snímanie záberov Iné Po zapnutí napájania sa na displeji LCD v režime hľadáčika nič nezobrazuje. • Fotoaparát, ktorý sa nepoužíva určitý čas, sa prepne do režimu šetrenia energie a takmer sa vypne. Ak chcete zrušiť režim šetrenia energie, použite niektorý ovládací prvok fotoaparátu, napríklad čiastočne stlačte tlačidlo spúšte (s. 156). Obraz v hľadáčiku nie je zaostrený. • Pomocou ovládača koliesko dioptrickej korekcie nastavte správnu dioptrickú korekciu (s. 30). 187