Views
8 months ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Poznámky • Po

Poznámky • Po zapnutí fotoaparátu môže trvať aj niekoľko desiatok sekúnd alebo niekoľko minút, kým sa zistia informácie o polohe. Ak tieto informácie nie je možné získať, pre aktuálnu polohu sa použijú informácie o polohe z predchádzajúcej triangulácie. Ak sa nenachádzate na mieste, na ktorom ste predtým vypli fotoaparát, informácie o polohe môžu byť zaťažené výraznou chybou. Ak chcete, aby sa zaznamenali správne informácie, počkajte, kým fotoaparát bude môcť prijímať signál zo satelitov systému GPS. • Počas štartovania a pristávania lietadla vypnite fotoaparát, keď vás na to vyzve palubné hlásenie. • Používajte systém GPS podľa predpisov platných na mieste alebo v situácii, v ktorej sa nachádzate. • Podrobné pokyny k funkcii GPS nájdete na strane 203. 142

Skrátenie času potrebného na získanie informácií o polohe pomocou funkcie GPS (podporné údaje systému GPS) Čas, ktorý funkcia GPS potrebuje na získanie informácií o polohe, je možné skrátiť, ak použijete podporné údaje systému GPS. Ak sa fotoaparát pripojí k počítaču, v ktorom je nainštalovaný dodaný softvér „PMB“, podporné údaje systému GPS sa môžu automaticky aktualizovať. Kontrola stavu podporných údajov systému GPS Tlačidlo MENU t Assist Data] 1 t [GPS Settings] t [Use GPS Odstránenie podporných údajov systému GPS Tlačidlo MENU t Ass. Data] 1 t [GPS Settings] t [Delete GPS Poznámky • Pri aktualizácii údajov je potrebné, aby sa počítač pripojil na Internet. • Ak doba platnosti podporných údajov uplynula, čas potrebný na zaznamenanie informácií o polohe nie je možné skrátiť. Odporúča sa, aby ste podporné údaje pravidelne aktualizovali. Doba uplynutia platnosti podporných údajov je približne 30 dní. • Ak funkcia [Date/Time Setup] nie je nastavená, alebo ak je nastavený čas výrazne posunutý, čas potrebný na získanie informácií funkcie GPS o polohe nie je možné skrátiť. • Služba podporných údajov sa môže ukončiť z rôznych dôvodov. Zmena nastavenia Aktualizácia podporných údajov systému GPS vložením pamäťovej karty do počítača Spustite funkciu [GPS Support Tool] z programu (PMB Launcher), vyberte jednotku pamäťovej karty v počítači a potom aktualizujte podporné údaje systému GPS. Vložte aktualizovanú pamäťovú kartu do fotoaparátu. 143