Views
1 week ago

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Sony SLT-A33 - SLT-A33 Consignes d’utilisation Slovaque

Snímanie s

Snímanie s automatickým nastavením Automatické snímanie s príslušným nastavením Režim „AUTO“ vám umožňuje jednoducho snímať ľubovoľné objekty za ľubovoľných podmienok, pretože fotoaparát vykoná hodnotenie situácie, na základe ktorého upraví nastavenia. Pri snímaní na miestach, kde je zakázané použitie blesku, vyberte položku . 1 Nastavte prepínač režimov do polohy alebo do polohy (Flash Off). ale bo 2 Nastavte displej LCD do uhla, ktorý vám uľahčí pozeranie, a uchopte fotoaparát. 3 Nastavte oblasť automatického zaostrenia tak, aby prekrývala požadovaný objekt. • Ak bliká indikátor (upozornenie na otrasy fotoaparátu), pri snímaní postupujte opatrne a fotoaparát pevne držte alebo použite statív. Indikátor (upozornenie na otrasy fotoaparátu) Oblasť automatického zaostrenia 60

4 Keď sa používa objektív s transfokátorom, otočte krúžkom transfokátora a potom vyberte záber. Krúžok transfokátora 5 Zaostrite čiastočným stlačením tlačidla spúšte. Pri potvrdení zaostrenia sa rozsvieti z alebo (indikátor zaostrenia) (s. 88). • Ak počkáte na pokles hodnoty indikátora (stupnica SteadyShot), funkcia SteadyShot bude pracovať efektívnejšie. Indikátor zaostrenia Indikátor (stupnica SteadyShot) Snímanie záberov 6 Záber nasnímajte úplným stlačením spúšte. Poznámka • Keďže je zapnuté automatické nastavenie fotoaparátu, niektoré funkcie, ako je napríklad kompenzácia expozície alebo nastavenie ISO, nebudú k dispozícii. Ak chcete upraviť rôzne nastavenia, nastavte prepínač režimov na hodnotu P a potom nasnímajte svoj objekt. 61