Views
9 months ago

Maailmataju 2018

"Maailmataju 2018" on taas uus väljaanne, mis on eelmisest parandatud ja palju rohkem täiustatud. Tegemist on ühtlasi ka viimase üldväljaandega, millele järgnevad aastal 2018 hulganisti eriväljaanded.

5 Religiooniteooria,

5 Religiooniteooria, teadus ja ülitsivilisatsiooniteooria alused

 • Page 1 and 2:

  UNIVISIOON Maailmataju Autor: Marek

 • Page 3 and 4:

  „Inimese enda olemasolu on suurim

 • Page 5 and 6:

  Joonis 2 Universumi füüsika, ideo

 • Page 7 and 8:

  vahepealset. Kuna „Maailmataju“

 • Page 9 and 10:

  kirjeldab mikroosakeste käitumisi.

 • Page 11 and 12:

  seisundiga, mida kogetakse surmalä

 • Page 13 and 14:

  pärast indiviidi surma. Inimese el

 • Page 15 and 16:

  kommunikeerumine ja väljade konfig

 • Page 17 and 18:

  Joonis 11 Inimese kehast väljumise

 • Page 19 and 20:

  Joonis 13 Ajamasina tehnoloogiaga o

 • Page 21 and 22:

  s.t. tunnistajad ) on aegade jooksu

 • Page 23 and 24:

  kontakteeruda maaväliste tsivilisa

 • Page 25 and 26:

  http://media.photobucket.com/image/

 • Page 27 and 28:

  Joonis 19 Selleks, et inimene oleks

 • Page 29 and 30:

  Selline üliteadvus ehk õndsuse v

 • Page 31 and 32:

  4 Joomag: 1. trükk: http://www.joo

 • Page 33 and 34:

  1 Ajas rändamine ja selle tehnilis

 • Page 35 and 36:

  Sellest seosest ongi näha seda, et

 • Page 37 and 38:

  ajas rändamist ei avaldu. Esineb a

 • Page 39 and 40:

  toimub analoogiliselt aga vastupidi

 • Page 41 and 42:

  1 Ajas rändamine ja selle tehnilis

 • Page 43 and 44:

  SISUKORD RESÜMEE .................

 • Page 45 and 46:

  Sissejuhatus Klassikaline mehaanika

 • Page 47 and 48:

  1 Ajas rändamise füüsikateooria

 • Page 49 and 50:

  neljas mõõde ongi ajaga seotud ju

 • Page 51 and 52:

  maailmast, sest selline aja ja ruum

 • Page 53 and 54:

  samas asukohas ruumis ( ning seega

 • Page 55 and 56:

  Seega võib kehade m ja M ning tava

 • Page 57 and 58:

  Joonis 7 Keha m liikus K suhtes tag

 • Page 59 and 60:

  Joonis 8 Keha m on K suhtes haihtun

 • Page 61 and 62:

  Joonis 9 Keha m on liikunud ajas ta

 • Page 63 and 64:

  üksteisest lahutamatult seotud, si

 • Page 65 and 66:

  inimene viibib majas ühes ruumis,

 • Page 67 and 68:

  Joonis 11 Universumi ruumala on eri

 • Page 69 and 70:

  = = Kuna kera paisub ajas kiireneva

 • Page 71 and 72:

  erinevad. Joonis 15 Kera paisub aja

 • Page 73 and 74:

  Joonis 16 Erinevatel ajahetkedel on

 • Page 75 and 76:

  = = = Praegusajal antakse Hubble´i

 • Page 77 and 78:

  Vastavalt Lorentzi teisendusvalemit

 • Page 79 and 80:

  ändamise füüsikateoorias. Kogu m

 • Page 81 and 82:

  Y suurus näitab seda, et mitu kord

 • Page 83 and 84:

  olemas ka üks füüsikaline seos -

 • Page 85 and 86:

  füüsikalisi- ja matemaatilisi seo

 • Page 87 and 88:

  = Vahel esitatakse Robertson-Walker

 • Page 89 and 90:

  = arvutatakse üldrelatiivsusteoori

 • Page 91 and 92:

  ning k ruudu väärtuseks saame tul

 • Page 93 and 94:

  võrrandeid. Friedmanni võrrandid

 • Page 95 and 96:

  = või üldrelatiivsusteooriast: =

 • Page 97 and 98:

  = + + + = = + + + = = + + + = = + +

 • Page 99 and 100:

  milles y on tuntud kinemaatiline te

 • Page 101 and 102:

  = Viimase tuletatud võrrandi ehk =

 • Page 103 and 104:

  teistsuguste tähistustega järgmis

 • Page 105 and 106:

  ehk = Viime liikme teisele poole v

 • Page 107 and 108:

  siis saame järgmise väga olulise

 • Page 109 and 110:

  teisele poole võrdusmärki, siis s

 • Page 111 and 112:

  = = milles = = mis tähendab seda,

 • Page 113 and 114:

  Universumi lokaalse evolutsiooni v

 • Page 115 and 116:

  Hiljem me tõestame, et kehtib seos

 • Page 117 and 118:

  ( = on võimalik tuletada üks tein

 • Page 119 and 120:

  Viimasest võrrandist saamegi seose

 • Page 121 and 122:

  = nimetatakse erirelatiivsusteooria

 • Page 123 and 124:

  ), siis hyperruumi K´ suhtes on se

 • Page 125 and 126:

  sellest tulenevalt on hyperruumi ja

 • Page 127 and 128:

  koordinaadid ) erinev. Universumi p

 • Page 129 and 130:

  seotud paisuva ruumiga ilma tensorm

 • Page 131 and 132:

  ehk ehk = = = Kuna kiirendus a aval

 • Page 133 and 134:

  Hubble´i seadus 1923. aastal tões

 • Page 135 and 136:

  = ja seega saame teostada järgmise

 • Page 137 and 138:

  ( = = ( = ( Eelnevalt tuletatud vä

 • Page 139 and 140:

  ehk = ( = ( = = = Viimasest diferen

 • Page 141 and 142:

  Niimoodi saimegi sellise mudeli, mi

 • Page 143 and 144:

  Kera paisumise mudel ja reaalne Uni

 • Page 145 and 146:

  Kaasaliikuva vaatleja aeg on sellin

 • Page 147 and 148:

  võrdne valguse kiirusega vaakumis.

 • Page 149 and 150:

  sellele, et miks peaks tume energia

 • Page 151 and 152:

  ei tule juurde, vaid need hoopis v

 • Page 153 and 154:

  = milles dt on = = ja seega saame v

 • Page 155 and 156:

  ületada. Kuna teleportatsioon ei v

 • Page 157 and 158:

  Joonis 21 Inimese ajas liikumise su

 • Page 159 and 160:

  nulliga. Selle tõttu ei ole inimen

 • Page 161 and 162:

  aega ja ruumi enam ei eksisteeri. A

 • Page 163 and 164:

  Joonis 21 Aegruumi augu singulaarsu

 • Page 165 and 166:

  = + + ( + Ühte liiki aegruumi tunn

 • Page 167 and 168:

  Füüsikaliselt tähendab see seda,

 • Page 169 and 170:

  minevikus. Seda kõike näitab ajas

 • Page 171 and 172:

  1.2 Relatiivsusteooria ajas rändam

 • Page 173 and 174:

  Joonis 25 K liigub K´ suhtes valgu

 • Page 175 and 176:

  = ja pikkuse kontraktsiooni valem =

 • Page 177 and 178:

  = = = Klassikalises mehaanikas defi

 • Page 179 and 180:

  saamegi meetrilise võrrandi, mis k

 • Page 181 and 182:

  ), siis hyperruumi K´ suhtes on se

 • Page 183 and 184:

  sellest tulenevalt on hyperruumi ja

 • Page 185 and 186:

  + Kuid 1/y korral avaldub kinemaati

 • Page 187 and 188:

  Jooniselt on näha seda, et x`-koor

 • Page 189 and 190:

  teisendusvalemeid ) on võimalik ma

 • Page 191 and 192:

  = + Aeg t ja koordinaat x on meie s

 • Page 193 and 194:

  tütrest aga 20 aastat vanem. Seega

 • Page 195 and 196:

  = Sellise punkti kiirus w` on koord

 • Page 197 and 198:

  vaadeldakse, ise toimub liikuvas v

 • Page 199 and 200:

  ja sooritada järgmised matemaatili

 • Page 201 and 202:

  = sõltub sellest, milline on keha

 • Page 203 and 204:

  = = = on ajasarnane vektor ja see o

 • Page 205 and 206:

  = Kuna viimases võrrandis on mass

 • Page 207 and 208:

  liikumine niisama iseenesest mõist

 • Page 209 and 210:

  Erirelatiivsusteoorias näitasime k

 • Page 211 and 212:

  ( + ( ( + ( = ( Viime tekkinud võr

 • Page 213 and 214:

  ehk + ( ( = = + ( ( = Viimane seos

 • Page 215 and 216:

  = = = Järelikult s ja c suhe avald

 • Page 217 and 218:

  uutjuure avaldisega: ´ = Albert Ei

 • Page 219 and 220:

  tiline tuletus ja analüüs on klas

 • Page 221 and 222:

  ühel pool on kineetiline energia j

 • Page 223 and 224:

  Tõstame viimase võrrandi mõlemad

 • Page 225 and 226:

  Joonis 29 Sfäärilised koordinaadi

 • Page 227 and 228:

  = = = ja korrutame kõik liikmed va

 • Page 229 and 230:

  = ning saamegi lõpuks üldrelatiiv

 • Page 231 and 232:

  Isaac Newtoni gravitatsiooniteooria

 • Page 233 and 234:

  korral. Schwarzschildi pind on täi

 • Page 235 and 236:

  Valguse kiir möödub tähest raadi

 • Page 237 and 238:

  1.2.3.5 Gravitatsiooniväljade ehk

 • Page 239 and 240:

  gravitatsiooniväljasid. Kerapind k

 • Page 241 and 242:

  = = = = = = 2-ruumi Riemanni-Christ

 • Page 243 and 244:

  Einsteini võrrandis kirjeldab liig

 • Page 245 and 246:

  Joonis 34 K on tavaruum ja K´ on h

 • Page 247 and 248:

  kvantmehaanikast oli lühidalt jär

 • Page 249 and 250:

  = ehk visuaalselt paremini esitatun

 • Page 251 and 252:

  = = kus c on valguse kiirus vaakumi

 • Page 253 and 254:

  Sellest tulenevalt saame = = ja kui

 • Page 255 and 256:

  = siis seega saame teostada järgmi

 • Page 257 and 258:

  mis tähendab ka seda, et = . Selli

 • Page 259 and 260:

  kujuks järgmise avaldise: = Viime

 • Page 261 and 262:

  ainus vahe seisneb selles, et kiiru

 • Page 263 and 264:

  See tähendab seda, et kui valguse

 • Page 265 and 266:

  = = = Klassikalises mehaanikas defi

 • Page 267 and 268:

  ( = ( Esitatakse kompleksarvulisel

 • Page 269 and 270:

  2. Teleportreerumisel ruumis asub o

 • Page 271 and 272:

  aga ( = ( Sellisel juhul ei sõltu

 • Page 273 and 274:

  Seda avaldist nimetatakse läbilask

 • Page 275 and 276:

  mis on tegelikult üks ja sama. Tea

 • Page 277 and 278:

  koordinaatidest ja ajast, kui on te

 • Page 279 and 280:

  Energia operaatori ( mis on põhim

 • Page 281 and 282:

  = Sellisel juhul kehtib võrdus A =

 • Page 283 and 284:

  Fotoefekti võrrandi tuletamine Ees

 • Page 285 and 286:

  Osakeste lainelised omadused Osakes

 • Page 287 and 288:

  = Interferentsi maksimum oleks seeg

 • Page 289 and 290:

  Plancki konstant Plancki konstant h

 • Page 291 and 292:

  Analoogilisel teel saadakse ka mä

 • Page 293 and 294:

  Need on arvuga korrutamise operaato

 • Page 295 and 296:

  3. Elektri- ja magnetväljal ( ja s

 • Page 297 and 298:

  lõpmatult suurt energiat. Inimene

 • Page 299 and 300:

  Kineetiline energia E on võrdeline

 • Page 301 and 302:

  = = = Keha mass kõverdab aegruumi,

 • Page 303 and 304:

  Aegruumi lõkspinna mõiste Gravita

 • Page 305 and 306:

  = = Vastavalt Albert Einsteini erir

 • Page 307 and 308:

  Elektrivälja energia E on seotud e

 • Page 309 and 310:

  = + + + + ( + Sellist lahendit kasu

 • Page 311 and 312:

  = ≠ + Selle ratsionaalseks seletu

 • Page 313 and 314:

  Kui aga aegruumi meetrikat mõjutab

 • Page 315 and 316:

  kus kvantarvuks on n = 1, 2, 3 ...

 • Page 317 and 318:

  5. Närvikiu seina paksus on 3 nm.

 • Page 319 and 320:

  = milles ε on dielektriline läbit

 • Page 321 and 322:

  elektrivälja tugevuse valemi = sii

 • Page 323 and 324:

  millises suunas elektrivälja tugev

 • Page 325 and 326:

  ehk = + + = milles ∇ on nabla. Se

 • Page 327 and 328:

  = = siis elektriväli võib mõjuta

 • Page 329 and 330:

  = = milles on elektrivälja potents

 • Page 331 and 332:

  siis selle kerakujulise aegruumi l

 • Page 333 and 334:

  Aegruumi lõkspinna kihi paksuse ru

 • Page 335 and 336:

  = = milles q = 1 C ja ε = 1. Kera

 • Page 337 and 338:

  Kuid antud juhul võib viimast seos

 • Page 339 and 340:

  Aegruumi lõkspind saab olla ainult

 • Page 341 and 342:

  ka kinnise aegruumi lõkspinna eksi

 • Page 343 and 344:

  = = = ehk palju lihtsamalt arvutade

 • Page 345 and 346:

  järgnevas võrdlevas analüüsis.

 • Page 347 and 348:

  Teadus on püüdnud uurida füüsik

 • Page 349 and 350:

  Joonis 4 Elektrofoormasinat võib e

 • Page 351 and 352:

  Joonis 8 Isolaatoriks sobib igasugu

 • Page 353 and 354:

  Joonis 42 Inimese kehal võivad tek

 • Page 355 and 356:

  Järgnevalt on tsiteeritud neid rea

 • Page 357 and 358:

  ussiurke ehk aegruumi tunneli. Aegr

 • Page 359 and 360:

  kostüümidesse rõivastuda ning ko

 • Page 361 and 362:

  inimeste pilgu ette kerkib mineviku

 • Page 363 and 364:

  süsteemide vahel eksisteerivad ain

 • Page 365 and 366:

  Joonis 47 Universumi paisumine kui

 • Page 367 and 368:

  fokuseerivad suure kujutise ekraani

 • Page 369 and 370:

  = + + + = + + + = = ( + + + = mille

 • Page 371 and 372:

  eksisteeri, kuid sellegipoolest on

 • Page 373 and 374:

  tekkimatu ja ka hävimatu. „Olema

 • Page 375 and 376:

  Tulemused Antud töö üldine tulem

 • Page 377 and 378:

  337

 • Page 379 and 380:

  SISUKORD 1 Teadvuse neurofüüsika

 • Page 381 and 382:

  Elusorganismi närvisüsteemi kolm

 • Page 383 and 384:

  kogemustel ja teadmistel. Näiteks

 • Page 385 and 386:

  tunne, mis sisaldab endas isiku mõ

 • Page 387 and 388:

  Intentsionaalsuse probleemi on pü

 • Page 389 and 390:

  aega. Tegevuspotentsiaali tekkimist

 • Page 391 and 392:

  toimub konfiguratsioon ). Selleks o

 • Page 393 and 394:

  teadvusvälises „pooluses“ sooj

 • Page 395 and 396:

  mida laengud ruumis tekitavad. Tead

 • Page 397 and 398:

  seoses ( mitte ainult sünapsite ka

 • Page 399 and 400:

  See tähendab nüüd seda, et mõju

 • Page 401 and 402:

  järeldub vähemalt näiliselt, et

 • Page 403 and 404:

  jõud on suunatud teisest kehast ee

 • Page 405 and 406:

  Kahe ühesuuruse ja erimärgilise l

 • Page 407 and 408:

  väljapool nii, et mõlema plaadi e

 • Page 409 and 410:

  nähtusega ( näiteks Universumi ko

 • Page 411 and 412:

  ettekujutada kui reaalsete aja ja r

 • Page 413 and 414:

  Teadvuselamus on ajas pidev Teadvus

 • Page 415 and 416:

  omavahel tihedalt seotud. Kui lahen

 • Page 417 and 418:

  kestvuse ( või selle liikuvuse ) a

 • Page 419 and 420:

  seda, et virtuaalses neljamõõtmel

 • Page 421 and 422:

  neuronipopulatsioonid ) muudavad in

 • Page 423 and 424:

  aktiveerumine põhjustab inimesel t

 • Page 425 and 426:

  ahulikku jalutuskäiku rannal. Kui

 • Page 427 and 428:

  teadvustatud tajuobjekt tekib ainul

 • Page 429 and 430:

  toimub aju ainevahetuse ja verevool

 • Page 431 and 432:

  unenägudes, sest ta arvas, et see

 • Page 433 and 434:

  küll teadvusel ( nähakse und ), k

 • Page 435 and 436:

  näidanud, et teadvusseisundi tekki

 • Page 437 and 438:

  2 Teadvuse mentaalne olemus 2.1 Sis

 • Page 439 and 440:

  ei tulda. Oma reaalsuse poolest ei

 • Page 441 and 442:

  Seda tunnistavad kõik inimesed, et

 • Page 443 and 444:

  samade tulemustega ka unenäos, kui

 • Page 445 and 446:

  unenägudesse. Siin ilmnebki üks h

 • Page 447 and 448:

  3 Unisoofiline psühholoogia

 • Page 449 and 450:

  1 Sissejuhatuseks Unisoofia on tead

 • Page 451 and 452:

  kaasasündinud, kuid palju õpitaks

 • Page 453 and 454:

  2.3 Aistingu neurofüsioloogia Igas

 • Page 455 and 456:

  Näiteks kui inimene kogeb õnne v

 • Page 457 and 458:

  õlgadele ja kannab koju. Siis kuts

 • Page 459 and 460:

  suurte vahemaade korral objekte ole

 • Page 461 and 462:

  meie Päike ( seega kogu Päikeses

 • Page 463 and 464:

  Joonis 3 Inimese silm ei suuda eris

 • Page 465 and 466:

  Joonis 4 Kõrgel maapinnast hõljuv

 • Page 467 and 468:

  tegevusi ette, mida tulevikus soori

 • Page 469 and 470:

  kogeda endaga ( või testega ) seot

 • Page 471 and 472:

  Tema arvates on need eksisteerivad

 • Page 473 and 474:

  ebareaalsusest ehk näivast maailma

 • Page 475 and 476:

  Seaduspärasus näitab meile seda,

 • Page 477 and 478:

  Teadvustatud unenäoseisundiga või

 • Page 479 and 480:

  ja neid tehniliselt markeeritakse?

 • Page 481 and 482:

  nähtamatuks - ta kaob. „Püünis

 • Page 483 and 484:

  Antud juhul käsitleme sellist kaal

 • Page 485 and 486:

  sellises seisundis absoluutselt ole

 • Page 487 and 488:

  sarnane ülimeufooria tunne esineb

 • Page 489 and 490:

  inimese loodud personaalarvuti tö

 • Page 491 and 492:

  sellesse maailma“. Inimene tajub

 • Page 493 and 494:

  8 Surmalähedased kogemused 8.1 Sis

 • Page 495 and 496:

  Kuid SLK-de kogemuste tõlgendamise

 • Page 497 and 498:

  valgusolendite valgused olid väga

 • Page 499 and 500:

  aastase vahega. Naine sattus autoõ

 • Page 501 and 502:

  armastuse ja rahulolu tunnet. Näit

 • Page 503 and 504:

  KASUTATUD KIRJANDUS Bachmann, Talis

 • Page 505:

  4 Holograafia

 • Page 509:

  1 Holograafia Holograafia tuleb kre

 • Page 513:

  kokku. Kõik värvused on tingitud

 • Page 517:

  7

 • Page 521:

  4 Galaktikad Universumis moodustava

 • Page 525:

  11

 • Page 529:

  13

 • Page 533:

  15

 • Page 537:

  17

 • Page 541:

  19

 • Page 545:

  21

 • Page 549:

  23

 • Page 553:

  25

 • Page 557:

  27

 • Page 561:

  29

 • Page 565:

  31

 • Page 569:

  33

 • Page 573:

  5 Taevased udukogud Kosmos ei ole t

 • Page 577:

  37

 • Page 581:

  39

 • Page 585:

  41

 • Page 589:

  43

 • Page 593:

  45

 • Page 597:

  47

 • Page 601:

  49

 • Page 605:

  51

 • Page 609:

  53

 • Page 613:

  55

 • Page 617:

  57

 • Page 621:

  59

 • Page 625:

  61

 • Page 629:

  63

 • Page 633:

  65

 • Page 637:

  6 Universumi tähed Tähed on energ

 • Page 641:

  69

 • Page 645:

  71

 • Page 649:

  73

 • Page 653:

  75

 • Page 657:

  77

 • Page 661:

  79

 • Page 665:

  81

 • Page 669:

  83

 • Page 673:

  85

 • Page 677:

  87

 • Page 681:

  89

 • Page 685:

  91

 • Page 689:

  93

 • Page 693:

  8 Planeedid Vanaaja astronoomid tä

 • Page 697:

  97

 • Page 701:

  99

 • Page 705:

  101

 • Page 709:

  103

 • Page 713:

  105

 • Page 717: 107
 • Page 721: 109
 • Page 725: 111
 • Page 729: 113
 • Page 733: 115
 • Page 737: 117
 • Page 741: 119
 • Page 745: 121
 • Page 749: 123
 • Page 753: 125
 • Page 757: 127
 • Page 761: 129
 • Page 765: 131
 • Page 769 and 770: Religiooniteooria 3
 • Page 771 and 772: lunastusõpetuseks ja mille omaksv
 • Page 773 and 774: Muistsel ajal elanud inimene nende
 • Page 775 and 776: ka avalikustama. Kuid oli inimesi,
 • Page 777 and 778: pean saama šamaaniks.“ Selliseid
 • Page 779 and 780: sotsiaalsetest süsteemidest välja
 • Page 781 and 782: nende eluajal, mitte ainult sündim
 • Page 783 and 784: arvata. Täpselt samamoodi on ka pa
 • Page 785 and 786: äägitakse, on tõsi. Meteoroloogi
 • Page 787 and 788: asutas ta UFO-uuringute Keskuse, mi
 • Page 789 and 790: iseloom. Seevastu Vene õigeusu kir
 • Page 791 and 792: olendid manipuleerivad enda eesmär
 • Page 793 and 794: unenägudes kummalisi olendeid, kes
 • Page 795 and 796: mulle, et see, mida näen enda ees,
 • Page 797 and 798: ja Sue Day perekonnaga, kui nad õh
 • Page 799 and 800: tulnukad on võimelised oma kõrgel
 • Page 801 and 802: liikumise alus. Kui inimkond on tul
 • Page 803 and 804: gravitalides ja nad liiguvad kogutu
 • Page 805 and 806: väljunud inimene. Lihtsustatult v
 • Page 807 and 808: külgnevate ilmutuste tasandil on k
 • Page 809 and 810: inimröövide kui ka vahetute surma
 • Page 811 and 812: silmaga nähtavast ilust hoolimata
 • Page 813 and 814: ...Tahan öelda, et selle kogemuse
 • Page 815 and 816: „Pole lubatud inimliku teaduse h
 • Page 817 and 818:

  Hiljem öösel nägid vennad valgus

 • Page 819 and 820:

  alati märkinud, et iga religiooni

 • Page 821 and 822:

  ja esinevad tulnukate inimröövi j

 • Page 823 and 824:

  järeltulijate saamiseks. „Juba P

 • Page 825 and 826:

  mis teevad meist nendega suguluslii

 • Page 827 and 828:

  Nii kaua, kui on eksisteerinud usk,

 • Page 829 and 830:

  inimesed sattunud kehavälisesse ol

 • Page 831 and 832:

  pärast surma palju vanemad kui Maa

 • Page 833 and 834:

  1.7.2 Üldine eshatoloogia Maailma

 • Page 835 and 836:

  avaldusi on see, et nad on plaaninu

 • Page 837 and 838:

  mõtestamine või selles sisalduva

 • Page 839 and 840:

  linnakeses. Seal tekkis ühe arsti

 • Page 841 and 842:

  ei ole abielus?“ Seepeale vastas

 • Page 843 and 844:

  Nii moodustavad UFO-d inimkonna spi

 • Page 845 and 846:

  inimestele maailmas. Jeesus Kristus

 • Page 847 and 848:

  Näiteks kas on võimalik see, et i

 • Page 849 and 850:

  nende päralt on taevariik. Õndsad

 • Page 851 and 852:

  „Üliarenenud tehnoloogia on maag

 • Page 853 and 854:

  ( antud juhul siiski ühe skeptilis

 • Page 855 and 856:

  olla siiski absoluutselt õige. Maa

 • Page 857 and 858:

  Kuritegevus on inimühiskonnas esin

 • Page 859 and 860:

  ikaste sissetulek. Inimese animaals

 • Page 861 and 862:

  tsivilisatsiooni arengut. Sellest v

 • Page 863 and 864:

  agressiivsuse tunnuseid. Pole teada

 • Page 865 and 866:

  mille korral ei oodata vastutasu. P

 • Page 867 and 868:

  fantaasial ega mõne muu patoloogil

 • Page 869 and 870:

  Teadus(filosoofia) 103

 • Page 871 and 872:

  vastuolus kiriku tõekspidamistega.

 • Page 873 and 874:

  ja transpordi arendamisele ja seda

 • Page 875 and 876:

  dusharudeks. Seda veel enam kui bio

 • Page 877 and 878:

  sugune hüpotees peab arvestama ole

 • Page 879 and 880:

  mida nn vana ratsionalism ei taha m

 • Page 881 and 882:

  teaduse vormidest, millel ei ole f

 • Page 883 and 884:

  võimaldavad nad anda üsna kasulik

 • Page 885 and 886:

  Kui planeeritakse ette suuri ehitis

 • Page 887 and 888:

  3 Ülitsivilisatsiooniteooria aluse

 • Page 889 and 890:

  omadustena, mille tõeväärtust ko

 • Page 891 and 892:

  kogemusi ehk SLK-sid. Nad arvavad s

 • Page 893 and 894:

  Näiteks Ameerikas Duke´i Ülikool

 • Page 895 and 896:

  kolmemõõtmeline ja mitte läbipai

 • Page 897 and 898:

  tegevust, arst jätkas tööd elekt

 • Page 899 and 900:

  illusioonidest, sest need vastavad

 • Page 901 and 902:

  siis kehast väljas ja seda isegi s

 • Page 903 and 904:

  isegi siis, kui me ei usu selle rea

 • Page 905 and 906:

  Inimese elutegevuses ei lakka aju

 • Page 907 and 908:

  kokku tõmbuma saates neile elektri

 • Page 909 and 910:

  oleval inimesel ei tohiks üldse mi

 • Page 911 and 912:

  mälust kustunud või saanud uusi m

 • Page 913 and 914:

  teebki need „virtuaalseteks“. T

 • Page 915 and 916:

  Albert Einsteini üldrelatiivsusteo

 • Page 917 and 918:

  1. Inimene rändab ajas ainult siis

 • Page 919 and 920:

  14. Elektrilaengute polarisatsiooni

 • Page 921 and 922:

  Joonis 3 Tavaruum K liigub hyperruu

 • Page 923 and 924:

  surma ajal. Ja kliinilise surma eel

 • Page 925 and 926:

  elektrivälja levik toimub magnetv

 • Page 927 and 928:

  puhkepotentsiaali seisundi ajal neu

 • Page 929 and 930:

  tekkimine sõltub suuresti peamisel

 • Page 931 and 932:

  ajus. See tähendab, et surma lähe

 • Page 933 and 934:

  Retseptorid on valgumolekulid, mis

 • Page 935 and 936:

  elektriväljade jõujooned läbivad

 • Page 937 and 938:

  Kvantväljateooria Kui välja piirk

 • Page 939 and 940:

  et üks osake neelab ühe footonist

 • Page 941 and 942:

  Seetõttu need omavahel ka võrduva

 • Page 943 and 944:

  kehast väljumise füüsikas. Nimel

 • Page 945 and 946:

  ja seetõttu saame kinemaatilise te

 • Page 947 and 948:

  ∞. Kuid hyperruumi K´ suhtes on

 • Page 949 and 950:

  ülejäänud kiu suhtes. Jõujoon o

 • Page 951 and 952:

  töötajat. Ta viidi üldnarkoosi.

 • Page 953 and 954:

  Joonis 3 Need ajuskanneeringud on t

 • Page 955 and 956:

  inimesele tõepoolest erinev. Ülds

 • Page 957 and 958:

  tema taastumist ( pärast tema elus

 • Page 959 and 960:

  vananeb. Kuna hyperruumis aega ( ja

 • Page 961 and 962:

  inimese läbimist seintest ehk samu

 • Page 963 and 964:

  aseerub teadvus liikuvatel väljade

 • Page 965 and 966:

  välja ). Niimoodi suhtlevad omavah

 • Page 967 and 968:

  Magnetväli on seotud elektromagnet

 • Page 969 and 970:

  siis seega saame viimase võrrandi

 • Page 971 and 972:

  mis näitab sündmuste A ja B vahel

 • Page 973 and 974:

  Teadvuse olemus seisneb virtuaalse

 • Page 975 and 976:

  ühiskondliku elu ja indiviidi aren

 • Page 977 and 978:

  korraldab usulisi kombetalitusi jne

 • Page 979 and 980:

  alguses töötas juba maailma esime

 • Page 981 and 982:

  Joonis 7 Peamised arenguetapid, mis

 • Page 983 and 984:

  praegugi võib täheldada seda, et

 • Page 985 and 986:

  Joonis 9 Paljud inimese eluvaldkonn

 • Page 987 and 988:

  arenenud tsivilisatsioon neid tehno

 • Page 989 and 990:

  moodustavad morphusolendid, ja tsiv

 • Page 991 and 992:

  KASUTATUD KIRJANDUS Aarma, August.

 • Page 994:

  Valgusolendid Väga paljud inimesed

 • Page 998:

  4

 • Page 1002:

  6

 • Page 1006:

  8

 • Page 1010:

  10

 • Page 1014:

  12

 • Page 1018:

  14

 • Page 1022 and 1023:

  6 Multiversum

 • Page 1024 and 1025:

  1 Multiversum Psühholoogid on arva

 • Page 1026 and 1027:

  võib ilmneda mälus, tähelepanus,

 • Page 1028 and 1029:

  lihtsalt bioloogilised üksused nä

 • Page 1030 and 1031:

  atsetüülkoliiniesteraasi toimel.

 • Page 1032 and 1033:

  psühholoogilised aspektid ei teki

 • Page 1034 and 1035:

  seostena. Näiteks seda, et me team

 • Page 1036 and 1037:

  Visuaalsetest kunstidest paistab si

 • Page 1038 and 1039:

  3.2 Kuidas ja millal tekkis kunst?

 • Page 1040 and 1041:

  toodud. Suur enamus maale asuvad s

 • Page 1042 and 1043:

  kultuuri all informatsiooni, mis ei

 • Page 1044 and 1045:

  3.5 Inimese loovus ja andekus „Mi

 • Page 1046 and 1047:

  sotsiaalsete ja kultuuriliste mõju

 • Page 1048:

  KASUTATUD KIRJANDUS Allik, Jüri; K

MAAILMATAJU 2016
Maailmataju 1
Maailmataju
Mis on aeg? 3
Maailmataju 2
Mis on aeg?
Mis on aeg? 2
Kui kõver on banaan?
Untitled - traktorist.org
Ajakiri Vegan 2018 #3
Nõustamise alused veebipõhisele nõustajale
Sisu 1 - Waldorf lasteaed
Mida arvata indigo- ja kristall-lastest? (Maie Tuulik) - Haridus
kunstiline tekst replikatsiooni mehhanismina - Keel ja Kirjandus
MAIE TUULIK: Kõlbluse sisu - Haridus
vaata siit .pdf faili
„Kui pidu KorraldataKse, oN järeliKult seda ... - Keel ja Kirjandus
Peavy, R. V. Sotsiodünaamiline nõustamine, 2002 (pdf) - Rajaleidja
Kuidas ja miks asustati üks metsane piirkond Eestis? - Arheoloogia ...
õppeasutuse sisehindamine - Riiklik Eksami ja Kvalifikatsioonikeskus
Aurelius Augustinus (354-430) “Jumala riigist“ (426)
Aedniku aasta (Karel Chapek)
Teadmistepohine riik ja majandus.qxd - the Other Canon
Raamatu sisu vaata siit - Suur Eesti Raamatuklubi
Täna, 20.märtsil algab kevad - kõik ilus on ees! - Tõstamaa