Views
8 months ago

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP PHÂN HÓA PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - HÓA HỌC 11 THPT (2016)

https://app.box.com/s/588xy6vlajq4dawm7l12xt87k5rt9u1j

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định dụng hoàn toàn với AgNO 3 /NH 3 dư thu được 4 mol Ag. Xác định CTCT của A? Bài 2: Cho các chất sau: CH3-CH2-CHO(1), CH2=CH-CHO(2), (CH3)2CH-CHO(3), CH2=CH-CH2-OH (4). Những chất phản ứng hoàn toàn với lượng dư H2(Ni,t o ) cùng tạo ra một sản phẩmlà A. (2), (3), (4) VI. DẶN DÒ B. (1), (2), (4) C. (1), (2), (3). D. (1), (3), (4). Yêu cầu HS tổng kết bài học, khái quát lại những kiến thức trọng tâm cần nắm. Sản phẩm có thể là: bài powerpoit, sơ đồ tư duy,… CÁC PHIẾU HỌC TẬP 1. Góc phân tích: Mục tiêu: Trình bày được mối liên hệ giữa cấu tạo phân tử với tính chất hóa học của anđehit Nhiệm vụ: Cá nhân nghiên cứu SGK phần tính chất hóa học của anđehit. Chia công việc cho mỗi cá nhân hoàn thành phiếu học tập PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1: Góc phân tích Thời gian: 10’ 1. Từ cấu tạo của một anđehit, em hãy cho biết anđehit có những tính chất hóa học nào? Cho ví dụ minh họa? a) Bằng phương pháp hóa học nào có thể nhận biết ra anđehit? b) Theo em, có thể điều chế anđehit từ những nguyên liệu nào? 2. Các hình ảnh sau nói lên điều gì: DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 97 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 2. Góc quan sát Mục tiêu: Tiến hành quan sát các video clip thí nghiệm cho biết tính chất hóa học, phương pháp điều chế và cách phân biệt anđehit và ancol, phenol và các hiđrocacbon khác. học tập số 2 STT 1 2 3 Nhiệm vụ: Quan sát clip thí nghiệm. Thảo luận nhóm và hoàn thành phiếu PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: Góc quan sát Thời gian: 10’ Tên thí nghiệm Hiện tượng – Yêu cầu (quan sát các thí nghiệm) Giải thích TN 1: metanal tác dụng với dd bạc • HS quan sát mô nitrat trong amoniac TN 2: metanal tác dụng với dung dịch brom TN 3: ancol etylic tác dụng với đồng (II) oxit 3. Góc trải nghiệm tả thí nghiệm. • Dự đoán tính chất hóa học của anđehit • Đưa ra phương pháp điều chế anđehit trong PTN Mục tiêu: Tiến hành một số thí nghiệm dưới sự hướng dẫn của GV nhằm kiểm chứng một số tính chất của anđehit và cách nhận biết anđehit. Đưa ra nhận xét về tính chất hóa học của anđehit Nhiệm vụ: HS trong nhóm tiến hành thảo luận và làm theo hướng dẫn của GV trong phiếu học tập PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3: Góc trải nghiệm Thời gian: 10’ Hiện tượng – STT Tên thí nghiệm Hướng dẫn Yêu cầu Giải thích Metanal, ancol Chuẩn bị 2 ống • Nhận xét tính 1 etylic tác dụng nghiệm, mỗi ống cho chất của anđehit với dd bạc nitrat vào khoảng 1ml dung DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 98 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial