Views
8 months ago

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP PHÂN HÓA PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - HÓA HỌC 11 THPT (2016)

https://app.box.com/s/588xy6vlajq4dawm7l12xt87k5rt9u1j

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện đề tài “Phát triển năng lực hợp tác của học sinh thông qua bài tập phân hóa phần dẫn xuất của hiđrocacbon – Hóa học 11 THPT”, Tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, tạo điều kiện của tập thể lãnh đạo, các nhà khoa học, cán bộ, chuyên viên tại Sở Giáo Dục – Đào Tạo tỉnh Ninh Bình; Khoa Sau Đại học, Khoa Hóa học, giảng viên, cán bộ các phòng, ban chức năng Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội. Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành về sự giúp đỡ đó. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo, cô giáo trực tiếp hướng dẫn và chỉ bảo cho Tôi hoàn thành luận văn này. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường, các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh trường THPT Gia Viễn C và THPT Hoa Lư A – Ninh Bình và gia đình đã động viên, khích lệ, tạo điều kiện và giúp đỡ Tôi trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành luận văn này. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Phạm Thị Hồng Dịu DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định MỤC LỤC MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1 1. Lí do lựa chọn đề tài ................................................................................... 1 2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu .......................................................................... 2 3. Mục đích nghiên cứu .................................................................................. 4 4. Nhiệm vụ nghiên cứu ................................................................................. 4 5. Khách thể và đối tượng nghiên cứu ............................................................ 5 6. Phạm vi nghiên cứu .................................................................................... 5 7. Giả thuyết khoa học .................................................................................... 5 8. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................ 5 9. Đóng góp mới của đề tài ............................................................................. 6 10. Cấu trúc của luận văn ............................................................................... 6 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA DẠY HỌC PHÂN HÓA,PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CHO HỌC SINHBÀI TẬPPHÂN HÓA Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG .................. 7 1.1. Dạy học phân hóa .................................................................................. 7 1.1.1. Cơ sở khoa học của dạy học phân hóa .............................................. 7 1.1.2. Khái niệm dạy học phân hoá .......................................................... 13 1.1.3. Ý nghĩa, tầm quan trọng của dạy học phân hoá .............................. 14 1.1.4. Các yếu tố có thể sử dụng trong dạy học phân hoá ......................... 16 1.1.5. Các đặc điểm của lớp học phân hoá ............................................... 19 1.1.6. Các yêu cầu để tổ chức cho học sinh học phân hoá ........................ 20 1.1.7. Nhiệm vụ của giáo viên và học sinh trong dạy học phân hoá .......... 20 1.2. Năng lực và phát triển năng lực cho học sinh Trung học phổ thông ...... 21 1.2.1. Khái niệm năng lực ......................................................................... 21 1.2.2. Năng lực của học sinh Trung học phổ thông ................................... 24 1.2.3. Phát triển một số năng lực cho học sinh trong dạy học hóa học ..... 25 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 1.2.4. Các phương pháp đánh giá năng lực .............................................. 26 1.3. Năng lực hợp tác ................................................................................... 30 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial