Views
9 months ago

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP PHÂN HÓA PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - HÓA HỌC 11 THPT (2016)

https://app.box.com/s/588xy6vlajq4dawm7l12xt87k5rt9u1j

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định trong amoniac dịch AgNO 3 , thêm từ từ dd NH 3 , lắc đều đến khi dung dịch trong suốt thì dừng lại. Ống 1: thêm từ từ HCHO Ống 2: thêm từ từ C 2 H 5 OH Đun nóng, quan sát hiện tượng Metanal tác dụng Cho vào ống nghiệm 2 với dung dịch khoảng 2ml dd brom. brom Thêm từ từ dd HCHO Lấy 1 dây đồng xoắn hình lò xo, rồi hơ nóng Ancol metylic tác trên ngọn lửa đến khi 3 dụng với đồng màu ngọn lửa hết màu (II) oxit xanh Đưa nhanh dây đồng vào dung dịch CH 3 OH. 4 Em có kết luận gì về tính chất hóa học của anđehit? • So sánh tính chất của anđehit và ancol • Đưa ra phương pháp hóa học nhận biết anđehit • Nhận xét tính chất hóa học của anđehit 4. Góc áp dụng Mục tiêu: Từ kiến thức đã chuẩn bị trước, áp dụng hoàn thành các bài tập sau. Nhiệm vụ: hoàn thành các bài tập sau PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4: Góc áp dụng Thời gian: 10’ 1. Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau: CH 4 → HCHO → CH 3 OH → CH 3 OCH 3 (NH 4 ) 3 CO 3 2. Viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế etanal từ mỗi hiđrocacbon sau: a) Axetilen b) Etilen c) Etan 3. Cho 5,8 gam một anđehit X mạch hở, có M

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tiểu kết chương 2 Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và thực tiễn, chúng tôi đã đề xuất nguyên tắc xây dựng, quy trình xây dựng, và biên soạn hệ thống bài tập phân hóa nhằm phát triển năng lực hợp tác của HS trong phần dẫn xuất của hiđrocacbon Hóa học 11. HTBT được xây dựng trên 6 nguyên tắc đã đặt ra ở phần 2.2.1 và 6 bước của quy trình xây dựng ở phần 2.2.2. Khi xây dựng HTBT chúng tôi đã bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng để khắc sâu nội dung kiến thức trọng tâm và chú ý để nội dung kiến thức phủ kín chương trình. Chúng tôi nghiên cứu thêm một số vấn đề bổ trợ kiến thức khoa học cho phần dẫn xuất của hiđrocacbon, việc này giúp GV nắm vững việc hình thành các khái niệm khoa học làm cơ sở xây dựng các nội dung mà trình độ THPT chưa cho phép đưa vào. Xây dựng được giáo án của 3 tiết dạy có sử dụng hệ thống bài tập phân hóa theo hướng phát triển năng lực hợp tác cho HS. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 100 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial