Views
7 months ago

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP PHÂN HÓA PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - HÓA HỌC 11 THPT (2016)

https://app.box.com/s/588xy6vlajq4dawm7l12xt87k5rt9u1j

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định phenol. Phản ứng hóa học thể hiện tính chất của nhóm – OH trong phân tử phenol được xem xét qua các thí nghiệm về tính chất axit của nó và trong nghiên cứu các tính chất hóa học luôn có sự so sánh tương đồng giữa ancol, phenol qua từng tính chất. Ảnh hưởng qua lại giữa các nhóm nguyên tử trong phân tử phenol cần được phân tích đầy đủ các mặt: ảnh hưởng của nhóm – OH đến nhân benzen và ảnh hưởng của nhân thơm đến nhóm – OH. Cụ thể là vòng benzen làm cho liên kết O – H phân cực hơn, nguyên tử H linh động hơn, còn nhóm – OH lại làm cho mật độ electron trong vòng benzen tăng lên, nhất là ở các vị trí ortho và para, làm cho phản ứng thế của phenol dễ dàng hơn phản ứng thế của benzen. Đồng thời liên kết C – O cũng trở nên bền vững hơn làm cho nhóm – OH không bị thế bởi gốc axit như nhóm – OH trong phân tử ancol (không có phản ứng este hóa). Điều chế phenol được trình bày theo đúng phương pháp đang được dùng hiện nay là sản xuất đồng thời phenol và axeton đi từ benzen. Phương pháp điều chế phenol từ C 6 H 5 Cl không được sử dụng nữa do tính độc hại với môi trường. 2.1.3.2. Một số điểm cần chú ý về nội dung chương Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic Nội dung của chương có sự bổ sung kiến thức về xeton, kiến thức về các loại hợp chất này cũng có sự mở rộng thêm. − Những nội dung cần chú ý về anđehit - xeton Do đặc tính anđehit và xeton đều là hợp chất cacbonyl, trong phân tử có chứa nhóm C = O nên chúng được nghiên cứu song song với nhau từ định nghĩa, cấu trúc phân tử, danh pháp đến tính chất. Tuy nhiên, trọng tâm vẫn là anđehit. Cấu trúc phân tử anđehit – xeton cần chú ý đến các liên kết trong nhóm chức cacbonyl, có sự so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa liên kết đôi trong nhóm cacbonyl (C = O) với liên kết đôi trong anken (C = C), từ đó dự đoán các phản ứng hóa học mà anđehit, xeton có thể tham gia. Cơ chế phản ứng cộng của của anđehit, xeton với nước, với HCN được trình bày ở mức độ để HS biết, xuất phát từ sự phân tích các liên kết trong nhóm chức C=O có sự phân cực mạnh làm cho nguyên tử oxi mang một phần điện tích âm, DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN nguyên tử cacbon mang một phần điện tích dương. Sự phân tích các liên kết trong nhóm chức C = O là cơ sở để HS biết được cơ MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 47 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định chế phản ứng cộng của anđehit, xeton (cộng nucleophin): Phản ứng xảy ra tại nhóm cacbonyl, phần mang điện tích âm ( ) sẽ cộng vào nguyên tử C trong nhóm C = O trước để tạo ra ion âm và ion phản ứng tiếp ở giai đoạn sau để tạo ra sản phẩm. Phản ứng oxi hóa do tác dụng của dung dịch nước brom, dung dịch KMnO 4 ở nhiệt độ phòng chỉ thực hiện với anđehit, còn xeton không thực hiện phản ứng này. Do đó, GV nên làm thí nghiệm so sánh đối chứng giữa anđehit, xeton với hai dung dịch này và yêu cầu HS quan sát nhận xét, viết PTHH ở dạng tổng quát. Đồng thời GV cũng cần nhấn mạnh sự khác với anđehit của xeton về tính bền tương đối với các chất oxi hóa (dung dịch nước brom, dung dịch KMnO 4 ) ở nhiệt độ phòng, nhưng khi đun nóng với dung dịch KMnO 4 thì xeton bị oxi hóa gãy mạch cacbon ở nhóm cacbonyl tạo thành hỗn hợp các axit cacboxylic. GV cần giải thích về phản ứng oxi hóa bởi ion bạc trong dung dịch amoniac (phản ứng tráng bạc) của anđehit để HS hiểu đúng quá trình và viết PTHH của anđehit với phức bạc và chỉ rõ phản ứng này được ứng dụng để nhận biết anđehit, tráng gương, tráng ruột phích; xeton không có phản ứng này. Nghiên cứu phản ứng ở gốc hiđrocacbon trong phân tử anđehit, xeton để giúp HS hiểu đầy đủ về tính chất các hợp chất có nhóm chức là chúng có tính chất đặc trưng của nhóm chức và tính chất của gốc hiđrocacbon liên kết với nhóm chức đó, giữa nhóm chức và gốc hiđrocacbon có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau nên nguyên tử hiđro ở bên cạnh nhóm cacbonyl dễ tham gia phản ứng thế hơn. Phản ứng trùng ngưng của phenol với fomanđehit không nghiên cứu trong phần tính chất hóa học mà chỉ được nhắc đến trong phần ứng dụng của fomanđehit; PTHH và cấu tạo của polime sẽ được mô tả chi tiết ở chương polime. Để đảm bảo tính thực tiễn và cập nhật kiến thức, các phương pháp điều chế anđehit, xeton được trình bày trong SGK là những phương pháp hiện đang được sử dụng trong sản xuất hóa học ngày nay nên GV cần phân tích và giúp HS hiểu đúng các ưu điểm của chúng. Cụ thể là: Anđehit, xeton thông dụng được sản xuất từ hiđrocacbon là sản phẩm của quá trình chế biến dầu mỏ: Oxi hóa không hoàn toàn DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN metan, etilen để sản xuất anđehit HCHO, CH 3 CHO và oxi hóa cumen rồi chế hóa với axit sunfuric để sản xuất axeton và phenol. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 48 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial