Views
2 months ago

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP PHÂN HÓA PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - HÓA HỌC 11 THPT (2016)

https://app.box.com/s/588xy6vlajq4dawm7l12xt87k5rt9u1j

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định phát triển năng lực hợp tác cho HS, kết hợp với nghiên cứu chương trình Hóa học phổ thông chúng tôi đề xuất ba biện pháp phát triển năng lực hợp tác cho HS thông qua dạy và học môn Hóa học như sau: Biện pháp 1: Tổ chức các hoạt động dạy và học theo PPDH sử dụng bài tập trong nghiên cứu bài mới kết hợp với các kĩ thuật dạy học tích cực (khăn trải bàn, bàn tay nặn bột, KWL,...) nhằm phát triển năng lực hợp tác cho HS Biện pháp 2: Tổ chức các hoạt động dạy học theo PPDH theo góc kết hợp với kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực hợp tác cho HS Biện pháp 3: Tổ chức các hoạt động dạy và học theo PPDH hợp đồng kết hợp với kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực hợp tác cho HS. 2.4.2. Sử dụng bài tập phân hóa trong dạng bài truyền thụ kiến thức mới Trong một bài lên lớp truyền thụ kiến thức mới, GV nên chuẩn bị một hệ thống các bài tập theo các mức độ tư duy của HS để hình thành kiến thức, kĩ năng và phát triển tư duy cho HS. Vậy hệ thống các bài tập đó được áp dụng như sau:Thông thường trong một bài học, GV cần chuẩn bị các câu hỏi ở các dạng sau ứng với các giai đoạn dạy học: Giai đoạn một: Câu hỏi vấn đáp gồm các bài tập lí thuyết hoặc thực hành ở mức độ biết, hiểu, vận dụng các kiến thức cũ. biết, hiểu. Giai đoạn hai: Giải quyết các vấn đề của bài học bằng các bài tập ở mức độ Giai đoạn ba: Tổng kết, tìm ra các logic, các mối liên hệ. Thông thường sử dụng các bài tập vận dụng. Ví dụ: Xem mục 2.6. Một số kế hoạch dạy học: Bài 44: Anđehit – Xeton (tiết 2) 2.4.2. Sử dụng bài tập phân hoá khi ra bài tập về nhà Sau mỗi bài mới đều có bài tập củng cố kiến thức nằm ở cuối bài trong SGK, các bài tập đó đã có tính phân hóa về mức độ nhận thức của HS, tuy vậy số lượng vẫn chưa nhiều. Để HS có điều kiện củng cố và nâng cao kiến thức của bản thân GV có thể giao thêm bài tập cho HS về nhà tự làm. Bài tập về nhà cho HS đảm bảo về mức độ DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN vừa sức với các em, có thể tạo được hứng thú học tập của các em khi giải bài tập. Muốn thực hiện được điều đó bài tập cần đảm bảo về các yếu tố phân hóa sau: MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 79 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định − Phân hóa về số lượng bài tập − Phân hóa về nội dung − Phân hóa về mức độ nhận thức và nhịp độ học tập của HS − Phân hóa theo sản phẩm của HS Ví dụ: Khi dạy bài “Ancol – Phenol”, GV có thể sử dụng bài tập phân hóa khi ra bài tập về nhà như sau: − Dành cho HS yếu – kém : Bài 1 : Cho 9,2 gam một ancol no, đơn chức phản ứng với Na thu được 2,24 lít khí H 2 (đktc). Tìm CTPT của ancol. Hướng dẫn giải: Gọi công thức của ancol no, đơn chức là C n H 2n+1 OH (n nguyên dương) PTHH: C n H 2n+1 OH + Na → C n H 2n+1 ONa + 2 1 H2 M ancol = 2,24 nancol = 2nH = 2⋅ = 0,2( mol) 2 22,4 9,2 = 46(g/mol) ⇒ 14n + 18 = 46. Giải ra n = 2 0,2 Vậy CTPT của ancol là C 2 H 6 O − Dành cho HS trung bình Bài 2: Một ancol no X mạch hở, có số C bằng số nhóm chức. Cho 3,2 gam X tác dụng với Na dư thu được 1,12 lít khí H 2 (đktc). Xác định CTCT của X. Hướng dẫn giải: Học sinh cần nắm được CTTQ của ancol khi không cho biết số nhóm chức. Gọi công thức của X là C n H 2n+2 O n hay C n H n+2 (OH) n (n nguyên dương) PTHH: C n H n+2 (OH) n + nNa → C n H n+2 (ONa) n + 2 n H2 Theo PTHH: Giải ra n = 1 n H2 Vậy CTCT của X là CH 3 OH n 11,2 n 3,2 = n ⇒ = . X 2 22,4 2 30n + 2 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 80 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial