Views
8 months ago

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP PHÂN HÓA PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - HÓA HỌC 11 THPT (2016)

https://app.box.com/s/588xy6vlajq4dawm7l12xt87k5rt9u1j

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bảng 3.10. Tỉ lệ ệ phần trăm HS đạt điểm x i trở xuống bài kiểm tra số 3 Số Bài % Sốố HS đạt điểm x Lớp i trở xuống HS KT 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TN 67 3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 13,4 31,3 59,7 88,1 97,0 100 ĐC 68 3 0,0 0,0 2,9 7,4 19,1 36,8 58,8 79,4 95,6 100 100 Lớp Hình 3.5. Biểu đồ biểu diễn đường lũy tích kết quả bài kiểm tra số 3 Số HS 120 100 80 60 40 20 0 TN ĐC Bảng 3.11. Tỉ lệ phần trăm HS đạt yếu – kém, trung bình, khá, giỏi bài kiểm tra số 3 Bài KT TN 67 3 3,0 28,4 56,7 ĐC 68 3 19,1 39,7 36,8 60 50 40 30 20 10 0 TN 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 0 0 0 3 13 31 60 88 97 10 0 0 2. 7. 19 37 59 79 96 10 10 19.1 % Yếu - Kém 28.4 39.7 % Trung bình 56.7 36.8 11.9 4.4 Yếu - kém Trung bình Khá Giỏi 3 28.4 56.7 11.9 ĐC 19.1 39.7 36.8 4.4 %Khá Hình 3.6. Biểu đồ biểu diễn trình độ HS qua bài kiểm tra số 3 TN ĐC TN ĐC %Giỏi DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 11,9 4,4 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 109 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Bảng 3.12. Các tham số đặc trưng Lớp Số HS S S 2 V(%) ε = X ±ε TN 67 7,13 1,59 2,54 22 0,06 7,13 ± 0,06 ĐC 68 6,47 1,86 3,45 28 0,1 6,47 ± 0,1 Nhận xét : Sau khi xử lí kết quả của các bài kiểm tra bằng phương pháp toán học thống kế ta thấy : − Các đường lũy tích của các lớp TN đều nằm ở bên phải và ở phía dưới các đường lũy tích của các lớp ĐC, điều này chứng tỏ chất lượng học tập của các HS lớp TN cao hơn so với các lớp ĐC (hình 3.1 ; hình 3.3 ; hình 3.5) − Tỉ lệ HS yếu kém và trung bình của các lớp TN thấp hơn lớp ĐC, tỉ lệ HS khá và giỏi của lớp TN cao hơn lớp ĐC (hình 3.2 ; hình 3.4 ; hình 3.6) (bảng 3.12) − Điểm trung bình cộng các bài kiểm tra của các lớp TN cao hơn của lớp ĐC − Với mức ý nghĩa α = 0,05 và bậc tự do f = n TN + n ĐC = 405 ta có t α, f = 2,58. Nhận thấy đại lượng kiểm định t > t α, f qua từng bài kiểm tra cho thấy có thể khẳng định sự khác nhau giữa và Đ là có ý nghĩa, phương pháp mới có hiệu quả hơn phương pháp cũ. Để kết luận sự khác nhau về kết quả học tập giữa hai nhóm ĐC và TN là có ý nghĩa hay không, chúng tôi sử dụng phép kiểm chứng t- test độc lập và tính mức độ ảnh hưởng (ES). Phép kiểm chứng t – test độc lập : Phép kiểm chứng t – test độc lập được dùng để so sánh giá trị trung bình của hai nhóm khác nhau (nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng), qua đó biết được liệu chênh lệch về giá trị trung bình có xảy ra ngẫu nhiên hay không. Trong phép kiểm chứng t – test, chúng ta thường tính giá trị p, trong đó p là khả năng xảy ra ngẫu nhiên, thông thường hệ số p được quy định p ≤ 0,05. Giá trị p được giải thích như sau : p ≤ 0,05 P > 0,05 Kết quả p Chênh lệch giữa giá trị trung bình của 2 nhóm DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Có ý nghĩa (chênh lệch không có khả năng xảy ra) Không có ý nghĩa (chênh lệch có khả năng xảy ra ngẫu nhiên) MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 110 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial