Views
3 months ago

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP PHÂN HÓA PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - HÓA HỌC 11 THPT (2016)

https://app.box.com/s/588xy6vlajq4dawm7l12xt87k5rt9u1j

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Câu 3: Khi đun nóng hỗn hợp ancol gồm metanol và etanol (xúc tác H 2 SO 4 đặc, 140℃) thì số ete thu được tối đa là A. 4 B. 2 C. 1 D. 3 Câu 4: Cho hỗn hợp hai ancol no, đơn chức là đồng đẳng liên tiếp tách nước (xúc tác H 2 SO 4 đặc, 140℃) thu được ba ete. Trong đó một ete có khối lượng phân tử bằng khối lượng phân tử của một trong hai ancol. A gồm: A. CH 3 OH và C 2 H 5 OH B. C 2 H 5 OH và C 3 H 7 OH C. C 2 H 5 OH và C 4 H 9 OH D. C 3 H 7 OH và C 4 H 9 OH Câu 5: Dãy nào sau đây gồm các chất đều tác dụng với ancol etylic A. HBr ( ), Na, Cu ( ), CH 3 COOH (xúc tác) B. Ca, CuO ( ), C 6 H 5 OH, HOCH 2 CH 2 OH C. NaOH, K, MgO, HCOOH (xúc tác) D. Na 2 CO 3 , CuO ( ), CH 3 COOH (xúc tác), (CHCO) 2 O. Câu 6: Cho sơ đồ: Hai chất hữu cơ Y, Z lần lượt là A. C 6 H 6 (OH) 6 ; C 6 H 6 Cl 6 B. C 6 H 4 (OH) 2 ; C 6 H 4 Cl 2 C. C 6 H 5 OH; C 6 H 5 Cl D. C 6 H 5 ONa; C 6 H 5 OH + Cl 2 (1:1) + NaOH, du + HCl C H ⎯⎯⎯⎯→ o X ⎯⎯⎯⎯→ o Y ⎯⎯⎯→ Z 6 6 Fe, t t cao,P cao Câu 7: Một hỗn hợp X gồm ancol etylic và phenol tác dụng với Na dư thu được hỗn hợp 2 muối có tổng khối lượng là 25, 2 gam. Cũng lượng hỗn hợp ấy tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 1 M. Tính số mol mỗi chất trong hỗn hợp X và thể tích khí H 2 (đktc) tạo ra trong phản ứng giữa X và Na A. 0,2 mol ancol; 0,1 mol phenol và 3,36 lít H 2 B. 0,2 mol ancol; 0,2 mol phenol và 4,48 lít H 2 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN C. 0,1 mol ancol; 0,1 mol phenol và 2,24 lít H 2 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định D. 0,18 mol ancol; 0,06 mol phenol và 5,376 lít H 2 Câu 8: Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít ancol etylic 46 o là bao nhiêu? Cho biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất là 0,8 g/ml A. 5,4 kg B. 5,0 kg C. 6,0 kg D. 4,5 kg Câu 9: Cho các chất: (1) axit picric; (2) cumen; (3) xiclohexanol; (4) 1,2-đihiđroxi-4- metylbenzen; (5) 4-metylphenol; (6) α-naphtol. Các chất thuộc loại phenol là A. (1), (3), (5), (6) B. (1), (4), (5), (6) C. (1), (2), (4), (5) D. (1), (2), (4), (6) Câu 10: Một chai ancol etylic có ghi trên nhãn là 25 o có nghĩa là A. Cứ 75ml nước thì có 25ml ancol nguyên chất B. Cứ 100g dung dịch thì có 25g ancol nguyên chất C. Cứ 100ml dung dịch thì có 25ml ancol nguyên chất D. Cứ 100ml nước thì có 25ml ancol nguyên chất ĐÁP ÁN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B B D A A D A A B C Đề kiểm tra 30 phút – Đề số 2 MA TRẬN ĐỀ Mức độ nhận thức Nội dung kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Cộng TN TL TN TL TN TL TN TL 1. Anđehit Số câu hỏi 1 1 1 Số điểm 1 2 4 2. Axit cacboxylic Số câu hỏi 1 Số điểm 3 Tổng số câu 1 1 2 4 Tổng số điểm 1 2 7 10 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial