Views
9 months ago

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP PHÂN HÓA PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - HÓA HỌC 11 THPT (2016)

https://app.box.com/s/588xy6vlajq4dawm7l12xt87k5rt9u1j

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định khả năng năng của năng của từng được khả được khả được khả của người từng thành thành viên để năng của năng của năng của hợp tác viên để tham tham gia đề từng thành từng thành từng thành gia đề xuất xuất phương án viên để viên để viên để tham phương án phân công công tham gia đề tham gia đề gia đề xuất phân công việc xuất phương xuất phương phương án công việc án phân án phân phân công công công công công công việc việc việc 6. Dự kiến Không đưa ra Đôi khi dự Đưa ra được Luôn luôn phương án dự kiến phương kiến phương dự kiến chủ động dự phân công, tổ án phân công, án phân phương án kiến phương chức hoạt tổ chức hoạt công, tổ phân công, án phân động hợp tác. động hợp tác chức hoạt tổ chức hoạt công, tổ chức động hợp động hợp hoạt động tác tác hợp tác 7. Theo dõi Không theo dõi Có ý thức Đôi khi theo Tích cực theo tiến độ hoàn tiến độ hoàn biết theo dõi dõi tiến độ dõi tiến độ thành công thành công việc tiến độ hoàn hoàn thành hoàn thành việc của từng của từng thành thành công công việc công việc của thành viên và viên và cả việc của của từng từng thành cả nhóm để nhóm để điều từng thành thành viên viên và cả điều hoà hoạt hoà hoạt động viên và cả và cả nhóm nhóm để điều động phối phối hợp nhóm để để điều hoà hoà hoạt Tổ chức và hợp điều hoà hoạt động động phối thuyết phục hoạt động phối hợp hợp người khác phối hợp 8. Khiêm tốn Không tiếp thu Biết lắng Khiêm tốn Luôn khiêm tiếp thu sự sự góp ý và nghe sự góp tiếp thu sự tốn tiếp thu góp ý và nhiệt tình chia ý và chia sẻ, góp ý và sự góp ý và nhiệt tình sẻ,không thể hỗ biết hỗ trợ nhiệt tình nhiệt tình chia sẻ, hỗ trợ các thành của các chia sẻ, biết chia sẻ, nhiệt trợ các thành viên khác. thành viên hỗ trợ các tình hỗ trợ viên khác. khác thành viên các thành khác. viên khác. 9. Căn cứ vào Không xác định Không căn Căn cứ vào Luôn căn cứ Đánh giá mục đích được mục đích cứ vào mục mục đích vào mục đích hoạt động hoạt động của hoạt động của đích hoạt hoạt động hoạt động hợp tác nhóm để nhóm để đánh động của của nhóm của nhóm để DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 85 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định đánh giá kết quả đạt được 10. Đánh giá mức độ đạt mục đích của cá nhân, và rút kinh nghiệm cho bản thân và cho các thành viên. giá kết quả đạt nhóm để để đánh giá đánh giá kết được đánh giá kết kết quả đạt quả đạt được quả đạt được được Không xác định Xác định Biết đánh Có kĩ năng được mức độ được mức giá mức độ đánh giá mức đạt mục đích độ đạt mục đạt mục độ đạt mục của cá nhân, và đích của cá đích của cá đích của cá rút kinh nghiệm nhân, và rút nhân, và rút nhân, và rút cho bản thân và kinh nghiệm kinh nghiệm kinh nghiệm cho các thành cho bản cho bản cho bản thân viên. thân và cho thân và cho và cho các các thành các thành thành viên. viên. viên. Bảng 2.4. Bảng kiểm quan sát đánh giá năng lực hợp tác của HS trong dạy học hóa học ( Dành cho GV) BẢNG KIỂM QUAN SÁT ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HS (Dành cho giáo viên) Trường: THPT............................................................... Ngày.......tháng.......năm 2016 Đối tượng quan sát: Lớp:...............Nhóm:.................... Tiết:................Bài:......................................................... Tên giáo viên:................................................................ Năng lực thành phần 1. Xác định mục đích và phương thức hợp tác Các tiêu chí đánh giá 1. Chủ động đề xuất mục đích hợp tác để giải quyết một vấn đề do bản thân và người khác đưa ra 2. Lựa chọn hình thức làm việc nhóm có quy mô phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ 2. Xác định 3. Tự nhận trách nhiệm và vai trò của Mức điểm 1 2 3 4 Nhận xét DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 86 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial