Views
5 months ago

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP PHÂN HÓA PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - HÓA HỌC 11 THPT (2016)

https://app.box.com/s/588xy6vlajq4dawm7l12xt87k5rt9u1j

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định PHỤ LỤC 3. Giáoánbài“Luyện tậpAnđehit -Axitcacboxylic” (2 tiết) I. Mục tiêu 1. Kiến thức -Hệthốnghóakiếnthứcvề Anđehit-Axitcacboxylic. -Vậndụngkiếnthứcđểgiảicácbàitậplýthuyếtvàtínhtoánliênquan,giảicác bàitậptổnghợp. 2. Kỹnăng -Phântích,tổnghợpkiếnthức,tìmmốiquanhệlogic. -ViếtPTHH,cânbằngphươngtrình,biếtlậpsơđồđiềuchế,sơđồnhậnbiếtchất. -Vậndụngkiếnthứcgiảithíchcáchiệntượnghóahọccóliênquanđếntínhchất củaanđehit-axitcacboxylic. 3. Tháiđộ -Làmviệcnghiêmtúc,tựgiác,tíchcực,hợptáctronghọctập. -GiáodụcchoHStínhchínhxác,cẩnthận. 4. Phẩm chất – Năng lực động hợp tác trong nhóm Năng lực hợp tác: + Biết cách sắp xếp, phân công làm việc + Biết hợp tác làm việc nhóm; dự kiến phương án phân công, tổ chức hoạt + Khiêm tốn tiếp thu sự góp ý và nhiệt tình chia sẻ, hỗ trợ các thành viên + Đánh giá kết quả đạt được của nhóm; Đánh giá mức độ đạt mục đích của cá nhân, và rút kinh nghiệm cho bản thân và cho các thành viên giải quyết. Phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề. + Biết cách nghiên cứu bài tập để phát hiện được mâu thuẫn và vấn đề cần + Đề xuất được các giả thuyết đúng hướng. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN + Xây dựng quy trình giải bài tập thành công. Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định II.Chuẩnbị Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học. Năng lực tính toán - GV:Hợpđồng,phiếuhọctập,bảngphụ,máychiếu,phiếutrợgiúp. - HS:Hợpđồng,vở,bút,SGK-SBT. III.Phương phápdạyhọc chủ yếu Dạytheohợpđồng,dạyhọctheonhóm. IV.Cáchoạtđộngdạyhọc Hoạtđộng1.Kíhợpđồng Hoạtđộngcủagiáoviên Hoạtđộngcủahọcsinh Nộidung - GVđưa ra bản hợp đồng, giải thíchmộtsốnộidungvàyêucầu cầnthựchiệntronghợpđồng -Hoạtđộngnàynêntiếnhành tiếthọctrước chuẩnbịtốthơn. -GV yêucầuHSgiảibàitập1. -GVgọi3HSđạidiệnchotừng phiếutrảlời. ở đểHScóthờigian GVyêucầuHSlàmbàitập2,quansátcácH Sthựchiệnvàgópýkhi cầnthiết. -HSxemhợpđồng,thắcmắc nhữngđiềucònchưarõ,rồikí hợpđồng. Hoạtđộng2:Thựchiệnhợpđồng Nhiệmvụ1()(Bắtbuộc) HStựlàmtrướcởnhà Nhiệmvụ2()10phút(Bắtbuộc) Tùytheokhảnăngcủamình, HS lựa chọn phiếu theo các màu khác nhau.Nếu chọnphiếu xongcóthể màuxanhkhilàm chọncácphiếumàukhác. Nhiệmvụ3()20phút(Bắtbuộc) - HScóthểdùngphiếuhỗtrợnếu - Hợpđồnghọct ập. - Nộidung các nhiệm vụ Đápán DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đápán MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial