Views
2 months ago

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP PHÂN HÓA PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - HÓA HỌC 11 THPT (2016)

https://app.box.com/s/588xy6vlajq4dawm7l12xt87k5rt9u1j

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định − Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học: HS đọc đúng tên hóa học của chất, viết đúng PTHH − Năng lực vận dụng hóa học vào thực tiễn: HS làm được các bài tập thực tiễn dựa vào các kiến thức đã học về ancol, phenol. − Năng lực tính toán: tìm đúng kết quả bài toán − Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học: Xác định đúng vấn đề cần giải quyết, lựa chọn công thức, kiến thức hóa học về ancol – phenol để giải các bài toán hóa học. 2.1.1.2. Mục tiêu của chương Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic • Kiến thức: HS trình bày được − Khái niệm anđehit, xeton, axit cacboxylic − Cách phân loại và gọi tên các anđehit, axit cacboxylic − Tính chất hóa học của anđehit và axit cacboxylic − Trình bày được điểm khác nhau giữa anđehit và axit cacboxylic, ảnh hưởng qua lại giữa các nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong phân tử, mối liên hệ giữa anđehit, axit cacboxylic và các hợp chất khác. • Kĩ năng − Nhận dạng các loại chất thông qua CTCT, CTPT − Tiến hành thí nghiệm, giải thích các hiện tượng thí nghiệm • Tình cảm, thái độ − Từ các ứng dụng trong đời sống và trạng thái tự nhiên của một số anđehit, axit cacboxylic, HS thấy hóa học rất gắn bó, gần gũi với đời sống, tăng lòng yêu thích bộ môn • Năng lực, phẩm chất − Năng lực hợp tác: Được thể hiện trong quá trình làm việc nhóm và kết quả làm việc nhóm − Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học: HS đọc đúng tên hóa học của chất, DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN viết đúng phương trình hóa học MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 43 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định − Năng lực vận dụng hóa học vào thực tiễn: HS làm được các bài tập thực tiễn dựa vào các kiến thức đã học về anđehit, axit cacboxylic. − Năng lực tính toán: Tìm ra đúng kết quả bài toán hóa học − Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học: Xác định đúng vấn đề cần giải quyết, lựa chọn công thức, kiến thức hóa học về anđehit – axit cacboxylic để giải các bài toán hóa học. − Năng lực thực hành hóa học 2.1.2. Cấu trúc của chương trình hóa học phần dẫn xuất của hiđrocacbon – Hóa học 11 THPT Các chương Dẫn xuất halogen – Ancol – Phenol và chương Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic được phân bố thời lượng như sau: Bảng 2.1. Cấu trúc của chương trình hóa học phần dẫn xuất của hiđrocacbon – Hóa học 11 STT Tên chương Lý thuyết Luyện tập Thực hành Tổng 1 Dẫn xuất halogen – Ancol – Phenol 3 2 1 6 2 Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic 4 2 1 7 Nội dung của các chương này về kiến thức liên quan đến tính chất của các chất và vận dụng thực tiễn, do đó trong luận văn chúng tôi định hướng tuyển chọn, xây dựng các bài tập phân hóa theo các lĩnh vực: kiến thức cơ bản và kiến thức thực tiễn. 2.1.3. Một số điểm cần chú ý về nội dung và phương pháp dạy học phần dẫn xuất của hiđrocacbon – Hóa học 11 THPT Theo [22], nội dung các kiến thức về dẫn xuất của hiđrocacbon là sự phát triển tiếp tục các kiến thức kĩ năng mà HS đã thu nhận được khi nghiên cứu hiđrocabon. Các hợp chất dẫn xuất của hiđrocacbon là những hợp chất hữu cơ có chứa các nhóm chức (đơn chức, đa chức và tạp chức) và có cấu tạo phân tử phức tạp hơn các hiđrocacbon. Tính chất của chúng phụ thuộc vào đặc tính của nhóm chức, số lượng nhóm chức và cả DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN phần gốc hiđrocacbon liên kết với nhóm chức; hai thành phần gốc và chức có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau và cùng quyết định tính chất của hợp chất. 44 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial