Views
7 months ago

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP PHÂN HÓA PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - HÓA HỌC 11 THPT (2016)

https://app.box.com/s/588xy6vlajq4dawm7l12xt87k5rt9u1j

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Vì vậy, khi phân tích đặc điểm cấu tạo phân tử các dẫn xuất hiđrocacbon cần chú ý hướng HS quan sát nhận xét đầy đủ về đặc điểm cấu tạo của cả hai thành phần: gốc hiđrocacbon (gốc hiđrocacbon no, không no, gốc thơm) và phần nhóm chức. Về phần nhóm chức, GV cần chú ý đến thành phần của nhóm chức, số lượng, đặc điểm các liên kết trong nhóm chức và sự phân bố (vị trí) các nhóm chức trong phân tử hợp chất hữu cơ. Các dẫn xuất của hiđrocacbon được nghiên cứu trong chương trình Hóa học THPT bao gồm các dẫn xuất của hiđrocacbon có chứa các nguyên tố halogen, oxi, nitơ. Các nguyên tố này đều có độ âm điện lớn hơn cacbon sẽ gây ra sự phân cực các liên kết trong phân tử do sự chênh lệch mật độ electron. Trong chương trình hiện nay có nghiên cứu thêm một số hợp chất dẫn xuất (Dẫn xuất halogen, xeton) và có sự cấu trúc lại nội dung của một số chương cho hợp lí hơn. 2.1.3.1. Một số điểm cần chú ý về nội dung chương Dẫn xuất halogen – Ancol – Phenol − Những chú ý về nội dung phần ancol: Nội dung phần ancol có sự gộp glixerol vào cùng một bài học và thuộc loại ancol đa chức, vì cậy việc nghiên cứu ancol được hệ thống và khái quát hơn. Định nghĩa về ancol được nêu ra rõ ràng và chuẩn xác hơn, cần cho HS hiểu đúng ý nghĩa của nó là phân tử có nhóm – OH liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no. Khi hình thành khái niệm bậc ancol, GV cần cho HS phân biệt với khái niệm bậc cacbon. Về danh pháp ancol, cần cho HS luyện tập nắm vững quy tắc gọi tên gốc chức, tên thay thế để vận dụng vào gọi tên các hợp chất khác. Liên kết hiđro là một loại liên kết yếu giữa các phân tử ancol và một số hợp chất khác nhưng nó có ý nghĩa quan trọng trong việc giải thích một số tính chất vật lí của các chất, vì vậy cần cho HS hiểu rõ khái niệm liên kết hiđro về bản chất và ảnh hưởng của liên kết hiđro đến tính chất vật lí của các chất hữu cơ và dạng dung DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN dịch của nó. Khi phân tích đặc điểm cấu tạo phân tử ancol, ta cần hướng HS chú ý đến MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 45 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định các liên kết có sự phân cực lớn (liên kết C → O và O ← H) trong phân tử để từ đó dự đoán tính chất hóa học đặc trưng của ancol (gây ra bởi nhóm chức – OH) Thông qua phản ứng thế nguyên tử H của nhóm – OH và thế nhóm – OH của ancol để xem xét tính axit – bazơ của ancol theo lí thuyết axit – bazơ của Bronstet. Phản ứng của glixerol với Cu(OH) 2 cần phân tích cho HS hiểu đúng bản chất của phản ứng này và cấu trúc của phân tử đồng (II) glixerat. Phản ứng tách nước liên phân tử của ancol thực chất là phản ứng thế nhóm – OH của ancol nhưng được xếp chung vào phản ứng tách nước nội phân tử cho dễ nhớ. Khi phân tích cần liên hệ, so sánh hướng phản ứng tách nước của ancol với hướng tách HX của Dẫn xuất halogen, vận dụng quy tắc tách Zai – xep trong phản ứng chuyển bậc của ancol. GV có thể tổ chức cho HS hoạt động cá nhân (hoặc theo nhóm) nghiên cứu nội dung phần ứng dụng, điều chế ancol và yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Nêu các phương pháp điều chế ancol metylic, ancol etylic và phân tích những ưu, nhược điểm của các phương pháp này? Nêu những ích lợi và tác hại của etanol, metanol đối với đời sống con người mà em biết và thái độ của em đối với việc sử dụng các loại ancol này trong thực tiễn đời sống? GV cũng có thể khai thác thêm các kiến thức thực tiễn của HS về các phương pháp ủ, nấu rượu và tác dụng của rượu ở từng địa phương dưới dạng các đề tài nghiên cứu nhỏ như: “Rượu cần – cách làm và sử dụng”, “Rượu vang với sức khỏe con người”, − Những nội dung cần chú ý về phenol Khi phân tích đặc điểm cấu tạo phân tử của phenol, cần chú ý phân biệt phenol và ancol thơm thì căn cứ và vị trí của nhóm – OH liên kết trực tiếp với nhân hay nhánh của ankyl benzen. Khi nghiên cứu các tính chất hóa học của phenol, GV nên tổ chức các hoạt DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN động học tập xuất phát từ các thí nghiệm hóa học để kiểm nghiệm các dự đoánvề tính chất hóa học mà HS đã nêu ra từ sự phân tích đặc điểm cấu trúc phân tử của MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 46 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial