Views
6 months ago

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP PHÂN HÓA PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - HÓA HỌC 11 THPT (2016)

https://app.box.com/s/588xy6vlajq4dawm7l12xt87k5rt9u1j

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định − Những nội dung cần chú ý về axit cacboxylic Trong SGK, nội dung kiến thức về axit cacboxylic no và không no được trình bày trong cùng một bài học. Sự trình bày này đã đảm bảo được tính hệ thống và logic ngay từ các nội dung: định nghĩa, phân loại và danh pháp của axit. Khi phân tích cấu trúc nhóm chức – COOH trong phân tử axit, cần chú trọng đến mối quan hệ, ảnh hưởng qua lại giữa các nhóm C = O và nhóm – OH; hai nhóm nguyên tử này tương tác với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau và đã gây ra sự dịch chuyển mật độ electron trong nhóm cacboxyl. Kết quả là nguyên tử hiđro ở nhóm – OH của axit trở nên linh động hơn ở nhóm – OH của ancol, phenol và phản ứng của nhóm C = O axit cũng không còn giống như của nhóm C = O anđehit, xeton. Sự phân cực các liên kết trong nhómm cacboxyl và sự tạo thành liên kết hiđro liên phân tử (dạng đime và polime), liên kết hiđro với nước là nguyên nhân gây ra tính chất vật lí của axit cacboxylic và là cơ sở để giải thích điểm sôi của các axit cacboxylic cao hơn của anđehit, xeton, ancol có cùng số nguyên tử cacbon. Khi nghiên cứu tính axit và ảnh hưởng của nhóm thế có dùng khái niệm “lực axit” K a , cần chú ý dùng khái niệm này theo đúng nghĩa để đảm bảo tính chính xác của khái niệm. Lực axit của axit cacboxylic R – COOH phụ thuộc vào cấu tạo của nhóm R – nên cần giúp HS phân tích, hiểu rõ ảnh hưởng của các nguyên tố có độ âm điện lớn, ở các vị trí khác nhau so với nhóm chức (- COOH) đến lực axit thông qua các ví dụ cụ thể cùng với các giá trị K a xác định. Phản ứng este hóa được trình bày như một ví dụ về phương pháp thực nghiệm nghiên cứu phản ứng thuận nghịch, có sự mô tả bằng đồ thị để làm sáng tỏ khái niệm phản ứng thuận nghịch và cân bằng hóa học áp dụng cho phản ứng của axit axetic và etanol. GV cần tổ chức cho HS quan sát đồ thị để rút ra nhận xét về sự biểu thị số mol este theo thời gian của hai phản ứng este hóa và thủy phân este được mô tả trên một đồ thị. HS cần hiểu được phản ứng este hóa và phản ứng thủy phân este là hai chiều của cùng một phản ứng hóa học. Khi đồ thị nằm ngang là biểu thị phản ứng đạt đến trạng thái cần bằng hóa học (số mol este không thay đổi theo thời gian). DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Phản ứng này được khái quát bằng PTHH dạng tổng quát. GV chỉ tổ chức cho HS hiểu được chiều thuận là phản ứng este hóa, chiều nghịch là phản ứng thủy MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 49 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định phân este, còn các yếu tố tác động làm chuyển dịch cân bằng trong phản ứng này sẽ được nghiên cứu trong chương Este – Lipit (lớp 12). Tính chất của axit cacboxylic đã được trình bày đầy đủ hơn qua các phản ứng tách nước liên phân tử và các phản ứng ở gốc hiđrocacbon. Với các phản ứng thế ở gốc no, thế ở gốc thơm, phản ứng cộng vào gốc không no. GV cần hướng dẫn HS chú ý đến điều kiện phản ứng và so sánh với các phản ứng tương ứng của hiđrocacbon no, không no và benzen. Nội dung điều chế axit cacboxylic được trình bày đầy đủ trong SGK, GV cần tổ chức cho HS đọc và nêu nhận xét, đánh giá về các phương pháp cổ truyền và phương pháp hiện đại, hiểu được vì sao phương pháp điều chế axit axetic từ metanol và cacbon oxit được đánh giá là phương pháp hiện đại 2.2. Nguyên tắc và quy trình tuyển chọn, xây dựng hệ thống bài tập phân hóa phần dẫn xuất của hiđrocacbon – Hóa học 11 THPT 2.2.1. Nguyên tắc tuyển chọn, xây dựng hệ thống bài tập phân hóa phần dẫn xuất của hiđrocacbon – Hóa học 11 THPT Việc xây dựng câu hỏi và bài tập phân hóa, trước hết phải tuân thủ theo các nguyên tắc chung sau: − Nguyên tắc 1:Phải đảm bảo thực hiện được mục tiêu dạy học: Khi thiết kế các hoạt động học tập cho HS, GV cần cụ thể hóa bằng các bài tập hướng vào mục tiêu bài học. Tiến trình tổ chức cho HS từng bước giải quyết được các bài tập đó đồng thời là quá trình thực hiện các mục tiêu dạy học đề ra. − Nguyên tắc 2: Đảm bảo tính khoa học, chính xác của nội dung: Bài tập dùng để mã hóa nội dung dạy học. Tuy nhiên, bài tập cần đảm bảo tính khoa học, chính xác − Nguyên tắc 3: Phát huy tính tích cực của HS: Bài tập phải đảm bảo tính vừa sức. Bài tập phải được xây dựng sao cho có thể tạo ra động lực tìm tòi cái mới, tức là tạo ra mâu thuẫn chủ quan giữa cái đã biết và chưa biết ở HS nhằm phát huy tính tự giác, tích cực và sáng tạo của HS DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN − Nguyên tắc 4: Đảm bảo tính hệ thống: Nội dung kiến thức trong từng phần, từng chương, từng bài đều được trình bày theo một logic hệ thống. Vì vậy bài 50 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial