Views
3 months ago

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP PHÂN HÓA PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - HÓA HỌC 11 THPT (2016)

https://app.box.com/s/588xy6vlajq4dawm7l12xt87k5rt9u1j

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định trách nhiệm và hoạt động của bản thân 3. Xác định nhu cầu và khả năng của người hợp tác 4. Tổ chức và thuyết phục người khác 5. Đánh giá hoạt động hợp tác mình trong hoạt động chung của nhóm 4. Phân tích được các công việc cần thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng được mục đích chung, đánh giá được khả năng của mình có thể đóng góp để thúc đẩy hoạt động chung 5. Phân tích được khả năng của từng thành viên để tham gia đề xuất phương án phân công công việc 6. Dự kiến phương án phân công, tổ chức hoạt động hợp tác. 7. Theo dõi tiến độ hoàn thành công việc của từng thành viên và cả nhóm để điều hoà hoạt động phối hợp 8. Khiêm tốn tiếp thu sự góp ý và nhiệt tình chia sẻ, hỗ trợ các thành viên khác. 9. Căn cứ vào mục đích hoạt động của nhóm để đánh giá kết quả đạt được 10. Đánh giá mức độ đạt mục đích của cá nhân, và rút kinh nghiệm cho bản thân và cho các thành viên 2.5.2. Tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng Để đánh giá năng lực hợp tác của HS, chúng tôi sử dụng Phiếu đánh giá năng lực hợp tác nhóm sau đây theo 4 mức từ thấp đến cao với số điểm tương ứng từ 1 đến 4. HS sử dụng phiếu để tự đánh giá và đánh giá các thành viên trong nhóm. Mỗi HS sẽ có điểm tự đánh giá và điểm trung bình của nhóm đánh giá. Giáo viên DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN sau đó sẽ kiểm tra, xem xét và sau đó đưa ra quyết định điểm của mỗi HS. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 87 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định PHIẾU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH (Dành cho học sinh) Trường: THPT..................................................................................................... Lớp:................................................... Nhóm:................................................ Họ tên HS: ........................................ Bài:..................................................... Ngày....................tháng....................năm 2016 Hãy đánh giá sự đóng góp của em trong hoạt động chung của nhóm theo thang điểm từ 1 đến 4. Mức độ Năng lực Tiêu chí đánh Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 thành phần giá (1 điểm) (2 điểm) (3 điểm) (4 điểm) 1. Chủ động Không chủ Đôi khi chủ Chủ động đề Luôn chủ đề xuất mục động đề xuất động đề xuất xuất mục đích động đề xuất đích hợp tác mục đích hợp mục đích hợp hợp tác để mục đích hợp để giải quyết tác để giải tác để giải giải quyết một tác để giải một vấn đề do quyết một vấn quyết một vấn vấn đề do bản quyết một vấn bản thân và đề do bản thân đề do bản thân và người đề do bản 1. Xác định người khác và người khác thân và người khác đưa ra thân và người mục đích và đưa ra đưa ra khác đưa ra khác đưa ra phương thức 2. Lựa chọn Không lựa Đôi khi lựa Lựa chọn Chủ động lựa hợp tác hình thức làm chọn được chọn được được hình chọn được việc nhóm có hình thức làm hình thức làm thức làm việc hình thức làm quy mô phù việc nhóm có việc nhóm có nhóm có quy việc nhóm có hợp với yêu quy mô phù quy mô phù mô phù hợp quy mô phù cầu và nhiệm hợp với yêu hợp với yêu với yêu cầu hợp với yêu vụ cầu và nhiệm cầu và nhiệm và nhiệm vụ cầu và nhiệm vụ vụ vụ 3. Tự nhận Từ chối nhận Thỉnh thoảng Tự nhận trách Chủ động trách nhiệm và trách nhiệm tự nhận trách nhiệm và vai nhận trách vai trò của và vai trò của nhiệm và vai trò của mình nhiệm và vai mình trong mình trong trò của mình trong hoạt trò của mình hoạt động hoạt động trong hoạt động chung trong hoạt chung của chung của động chung của nhóm động chung nhóm; nhóm của nhóm của nhóm 2. Xác định 4. Phân tích Không phân Bước đầu Có kĩ năng Chủ động trách nhiệm được các công tích được các phân tích phân tích phân tích và hoạt động việc cần thực công việc cần được các công được các công được các của bản thân hiện để hoàn thực hiện để việc cần thực việc cần thực công việc cần thành nhiệm hoàn thành hiện để hoàn hiện để hoàn thực hiện để vụ, đáp ứng nhiệm vụ, thành nhiệm thành nhiệm hoàn thành được mục đích không tự đáp vụ, đáp ứng vụ, đáp ứng nhiệm vụ, đáp chung, đánh giá được khả năng của mình có thể đóng ứng được mục được đích chung, đích không tự đánh giá được mục chung, đánh giá được khả năng của được mục đích chung, đánh giá được khả năng của ứng được mục đích chung, đánh giá được khả DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 88 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial