Views
7 months ago

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP PHÂN HÓA PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - HÓA HỌC 11 THPT (2016)

https://app.box.com/s/588xy6vlajq4dawm7l12xt87k5rt9u1j

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định RCHO + 2Cu(OH) + NaOH → RCOONa+ Cu O + 3H O 2 2 2 Xanh lam Đỏ gạch • Phản ứng trùng hợp • Phản ứng trùng ngưng Phản ứng của gốc R Phương pháp nhận biết anđehit: Dùng AgNO 3 /NH 3 hoặc dd brom hoặc Cu(OH) 2 trong môi trường kiềm Bài 2: Điều chế anđehit a. Trong PTN: từ ancol bậc I C 2 H 5 OH + CuO → CH 3 CHO + Cu + H 2 O b. Trong CN: Oxi hóa không hoàn toàn anken: etilen , C 2 H 4 + O 2 CH 3 CHO Điều chế HCHO từ metan , CH 4 + O 2 HCHO + H 2 O Bài 3: Ứng dụng của anđehit: • Làm nguyên liệu sản xuất nhựa phenol – fomanđehit (nhựa bakelit) • Dùng làm chất sát trùng, tẩy uế, ngâm mẫu vật • Sản xuất axit axetic trong công nghiệp • Dùng làm hương liệu trong mỹ phẩm, thực phẩm DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định STT 1 2 3 Tên thí nghiệm (quan sát các thí nghiệm) TN2: metanal tác dụng với dd bạc nitrat trong amoniac TN3: metanal tác dụng với dung dịch brom TN4: ancol etylic tác dụng với đồng (II) oxit PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2: Góc quan sát Hiện tượng xuất hiện lớp tráng bạc sáng như gương Mất màu vàng của dd brom, tạo thành dung dịch không màu Tạo ra kim loại Cu (có màu đỏ, sáng ánh kim) Giải thích HCHO + 2AgNO 3 + H 2 O + 3NH 3 → HCOONH 4 + 2NH 4 NO 3 + 2Ag HCHO + Br 2 + H 2 O → HCOOH + HBr C 2 H 5 OH + CuO → CH 3 CHO + Cu + H 2 O PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3: Góc trải nghiệm STT Tên thí nghiệm Hiện tượng Giải thích Metanal, ancol Ống 1: xuất hiện lớp trắng bạc HCHO + 2AgNO 3 + etylic tác dụng với sáng như gương H 2 O + 3NH 3 → dd bạc nitrat trong amoniac HCOONH 4 2NH 4 NO 3 + 2Ag + 1 Ống 2: không có hiện tượng gì Metanal tác dụng Mất màu vàng của dd brom, HCHO + Br 2 + H 2 O → 2 với dung dịch tạo thành dung dịch không HCOOH + HBr brom màu Ancol etylic tác Tạo ra kim loại Cu (có màu C 2 H 5 OH + CuO → 3 dụng với đồng (II) đỏ, sáng ánh kim) CH 3 CHO + Cu + H 2 O oxit Kết luận về tính chất hóa học • Anđehit vừa thể hiện tính oxy hóa (tác dụng với H 2 ) vừa thể hiện tính khử (tác dụng với AgNO 3 /NH 3 , Cu(OH) 2 /NaOH) • - Khi bị khử, anđehit chuyển thành ancol bậc I tương ứng • - Khi bị oxy hóa, anđehit chuyển thành axit cacboxylic (hoặc muối của axit cacboxylic) tương ứng • - Có các phản ứng ở gốc R: phản ứng thế, cộng, trùng hợp… DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial