Views
8 months ago

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CỦA HỌC SINH THÔNG QUA BÀI TẬP PHÂN HÓA PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - HÓA HỌC 11 THPT (2016)

https://app.box.com/s/588xy6vlajq4dawm7l12xt87k5rt9u1j

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Tiểu kết chương 1 Trong chương này đã trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài về các học thuyết: vùng phát triển gần nhất, đa trí tuệ, phong cách học tập, một số quan điểm về dạy học phân hóa, về bài tập phân hóa nhằm phát triển năng lực hợp tác của HS Việc tìm hiểu thực trạng của việc dạy học môn Hóa học và sử dụng bài tập phân hóa ở 2 trường THPT thuộc tỉnh Ninh Bình cho thấy việc này còn chưa được chú trọng. Đã tìm hiểu về năng lực hợp tác và thực trạng học tập hợp tác trong môn Hóa học của HS một số trường THPT ở Ninh Bình. Thông qua khảo sát ý kiến của GV và HS có thể thấy rằng, để khắc phục những yếu điểm, phát huy khả năng học tập của HS, việc xây dựng và tuyển chọn một hệ thống bài tập phân hóa đa dạng, phong phú có chất lượng phù hợp với đối tượng chắc chắn sẽ nâng cao hứng thú học tập với bộ môn Hóa học, góp phần phát triển tư duy, năng lực hợp tác cho HS. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 41 Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Chương 2 TUYỂN CHỌN, XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP PHÂN HÓA PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBONHÓA HỌC 11 THPT NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CHO HỌC SINH 2.1. Mục tiêu và cấu trúc chương trình hóa học phần dẫn xuất của hiđrocacbon – Hóa học 11 THPT 2.1.1. Mục tiêu các chương “Dẫn xuất halogen – Ancol – Phenol”, chương “Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic” – Hóa học 11 THPT Theo [6], mục tiêu của hai chương này là: 2.1.1.1. Mục tiêu của chương Dẫn xuất halogen – Ancol – Phenol và phenol Kiến thức: HS trình bày được − Khái niệm về ancol và phenol, phân loại ancol và phenol − Đặc điểm liên kết, cấu trúc, đồng đẳng, đồng phân, danh pháp của ancol − Tính chất hóa học của ancol và phenol − Trình bày được điểm khác nhau giữa ancol và phenol, ảnh hưởng qua lại giữa các nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong phân tử. • Kĩ năng: Hình thành và rèn luyện cho HS các kĩ năng − Viết CTCT của ancol no, đơn chức, mạch hở có không quá 5 nguyên tử cacbon trong phân tử và tên gọi của chúng. − Viết được các phương trình hóa học(PTHH) thể hiện tính chất hóa học của ancol và phenol, thể hiện mối quan hệ giữa đặc điểm cấu tạo và tính chất − Kĩ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, kĩ năng lập luận • Tình cảm, thái độ − HS nhận thức được các chất hữu cơ gần gũi với đời sống và những hiểu biết về chúng là rất cần thiết, giúp chúng ta sử dụng hợp lí, có hiệu quả các sản phẩm hóa học, từ đó tăng lòng yêu thích bộ môn • Năng lực, phẩm chất DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN − Năng lực hợp tác: Được thể hiện trong quá trình làm việc nhóm và kết quả làm việc nhóm 42 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial