novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Novozymes Koncernen

Noter

Note 19 - Aktiekapital - fortsat

Antal egne aktier - B-aktier

Antal pr. 1. januar 9.915.430

Årets tilgang 5.247.588

Årets afgang (2.388.384)

Antal pr. 31. december 12.774.634

2012 2011

Stk. Stk.

10.292.490

2.455.000

(2.832.060)

9.915.430

2012 2011

% %

Procent af aktiekapitalen

Procent af aktiekapitalen pr. 1. januar 3,1% 3,2%

Årets tilgang 1,6% 0,8%

Årets afgang (0,8)% (0,9)%

Procent af aktiekapitalen pr. 31. december 3,9% 3,1%

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

Resultatgrundlag for indtjening pr. aktie 2.015 1.826

2012 2011

Stk. Stk.

Gennemsnitligt antal aktier:

Gennemsnitligt antal aktier 313.981.216 315.156.775

Regulering for aktieoptioner 4.299.368 4.799.444

Gennemsnitligt antal udvandede aktier 318.280.584 319.956.219

120

More magazines by this user
Similar magazines