novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

FINANSIEL REDEGØRELSE OG

BÆREDYGTIGHEDSREDEGØRELSE

Realiseret 2012 Realiseret 2011 Forventninger til 2013*

Salg, mio. kr. 11.234 10.510

Salgsvækst, danske kr. 7% 8% 4-7%

Salgsvækst, lokal valuta 3% 10% 5-8%

Salgsvækst, organisk 4% 7% 5-8%

Res. af primær drift, mio. kr. 2.745 2.340

Vækst i res. af primær drift 17% 11% 4-7%

Overskudsgrad 24,4% 22,3% ~24%

Periodens resultat, mio. kr. 2.016 1.828

Vækst i periodens resultat 10% 13% 6-9%

Nettoinvesteringer før opkøb, mio. kr. 1.177 1.316 ~1.100

Frie pengestrømme før opkøb, mio. kr. 1.581 1.393 ~1.650

Afkast af investeret kapital (inkl. goodwill) 19,9% 21,3% ~20%

Gns. USD/DKK 579 536 560

EPS (udvandet), DKK 6,33 5,71

Udvikling i vandeffektivitet (i forhold til 2005) 32% 30% 35%

Udvikling i energieffektivitet (i forhold til 2005) 38% 34% 42%

Udvikling i CO2-effektivitet (i forhold til 2005) 55% 47% 50%

Reduktion i CO2-udledning gennem kundernes

anvendelse af vores produkter, mio. tons

48 45 50

* Forudsætter, at kurserne for selskabets vigtigste valutaer fastholdes på niveauet for noteringskurserne den 18. januar resten af 2013.

I det følgende redegøres for de realiserede finansielle, miljømæssige og sociale data for året. I

"Regnskab" findes data og nøgletal, mens oversigten over Novozymes' rapportering i

overensstemmelse med retningslinjerne fra Global Reporting Initiative (GRI) findes i The Novozymes

Report 2012 på www.report2012.novozymes.com under "Supplementary ", hvor også vores

redegørelse om fremskridt i forhold til FN's Global Compact findes.

20

More magazines by this user
Similar magazines