novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Danmark køber vi nu al elektricitet fra vindmøller, hvilket udgør omkring en tredjedel af vores

samlede CO2-effektivitetsforbedring. Vi har også identificeret og gennemført energispareprojekter i

hele organisationen og øremærket de samlede omkostningsbesparelser til indkøb af CO2-neutral

energi.

Affald

Den registrerede mængde affald steg til 14.241 tons i 2012 fra 11.704 tons i 2011. Stigningen

skyldes biomasse produceret på vores nye fabrik i Blair, Nebraska, USA, som ikke kunne spredes som

gødning ligesom NovoGro ® . Det medførte også et fald i andelen af genbrugt affald til ca. 34% i

2012 fra ca. 41% i 2011.

Transport og distribution

I 2012 blev CO2-udledningen fra transport af varer til kundens første leveringssted samt fra

transport mellem produktionsstederne estimeret til 19.000 tons, en reduktion på ca. 14% i forhold

til 22.000 tons i 2011.

Dyreforsøg

Brugen af dyreforsøg blev øget med ca. 10% fra 1.119 dyr i 2011 til 1.240 in 2012. Stigningen

skyldes primært øget toksikologitestning i Enzyme Business.

Overholdelse af miljømyndighedskrav og naboklager

Novozymes bestræber sig på at overholde alle myndighedskrav og minimere antallet af klager. I

2012 registrerede vi på verdensplan 15 overskridelser af de fastsatte grænseværdier, sammenlignet

med 21 i 2011.

17I 2012 fik Novozymes 11 klager fra naboer, hvilket er en reduktion fra 18 i 2011. Klagerne kom i

de fleste tilfælde fra private borgere og var relateret til lugt- og støjgener fra nærtliggende

fabrikker.

Novozymes forsøger altid at undgå væsentlige spild, herunder spild af kemikalier til vand og jord.

Der var ingen væsentlige spild i 2012.

27

More magazines by this user
Similar magazines