novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Novozymes Koncernen

Noter

Note 27 - Joint ventures og associeret virksomhed

Novozymes A/S har interesser i tre joint ventures. To af disse er to grundejerforeninger, som er

fællesledede virksomheder med Novo Nordisk A/S. Novozymes A/S ejer 50% af grundejerforeningerne,

som har hjemsted i Danmark, og hvis formål er drift og vedligeholdelse af fælles

anlæg. Novozymes A/S' andel af aktiver og forpligtelser er vist nedenfor:

Langfristede aktiver 47

Kortfristede aktiver 48

Aktiver i alt pr. 31. december 95

Langfristede forpligtelser 65

Kortfristede forpligtelser 30

Forpligtelser i alt pr. 31. december 95

Årets resultat -

2012 2011

Mio. kr. Mio. kr.

Koncernen har i 2012 etableret en fællesledet aktivitet med Beta Renewables S.p.A. Formålet med den

fællesledede aktivitet er at markedsføre, demonstrere og garantere løsninger til cellulosebaserede

biobrændstoffer baseret på Novozymes' og Beta Renewables S.p.A.'s teknologier. Pr. 31. december

2012 var der ingen fælles aktiver eller forpligtelser med Beta Renewables S.p.A. Se note 30 for

yderligere oplysninger.

Investering i associeret virksomhed er udelukkende relateret til Beta Renewables S.p.A. Koncernen

ejer 9,95% af aktierne i selskabet, som er hjemmehørende i Italien.

Novozymes A/S har ikke påtaget sig nogen væsentlige eventualforpligtelser i forbindelse med

selskabets andele i joint ventures.

43

43

86

61

25

86

-

129

More magazines by this user
Similar magazines