novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

INNOVATION + MARKETING = EN STÆRK PIPELINE

At kunne oversætte kundernes behov til banebrydende, salgbare løsninger er afgørende for Novozymes'

fastholdelse af sin stærke produktpipeline. For hele tiden at være et skridt foran konkurrenterne bruger vi

nytænkning til at udvikle løsninger, der radikalt ændrer industriens måde at arbejde på og hjælper kunderne

med at fremstille mere med mindre. Vi involverer også kunderne tidligt i idéudviklingsfasen, så vi kan levere

kvalitetsprodukter, der opfylder markedets behov.

I Novozymes er vi klar over, at verden er fuld af gode ideer, men de skal opdages, forbedres og realiseres på

den rigtige måde. Derfor har vi en struktureret tilgang til at fremme innovationen i virksomheden, samtidig

med at vi inddrager eksterne eksperter og kunder, så løsningerne bliver bedre, ekspertisen samles, og risiciene

mindskes.

Blandt en lang række interne værktøjer bruger vi onlinesoftware for at kunne arbejde optimalt sammen og

sociale medier til at søge bredt efter ideer til løsninger på branchespecifikke problemer, for eksempel hvordan

man erstatter et kemikalie med et enzym for at spare energi, vand og råvarer i et specifikt trin i

tekstilfremstillingsprocessen.

Gode hjerner arbejder sammen

Kolleger på tværs af Novozymes brainstormer online, hvor de introducerer og kommenterer nye ideer og

samler en prioriteret liste med løsninger, der afspejler, hvad der er behov for fra marketing og R&D. Et sådant

forløb varer typisk et par dage, hvorefter de højest prioriterede ideer defineres, og det vurderes, om

Novozymes har kompetencerne til at udvikle dem. Omkring 15-20% af ideerne går videre til næste trin, hvor

det besluttes, om de skal udvikles som nye højprioritetsprojekter, eventuelt sammen med relevante partnere,

eller om de skal skrinlægges.

Vi samarbejder også på tværs af hele innovationsværdikæden for at maksimere potentialet og mindske

risiciene ved klart at identificere behov og muligheder, der sætter os i stand til at tage skridtet fra idé til

salgbart produkt.

For eksempel integrerer Novozymes' Shandong Innovation and Business Center, der åbnede i juni 2012, R&D,

forretningsudvikling og dialog med interessenter. Her arbejder vi sammen med lokale interessenter for at

kommercialisere de bedste udviklingsprojekter i forhold til behovene på det lokale marked. Centret, der

ligger i Shandong-provinsen på Kinas dynamiske østkyst, udnytter provinsens industrielle biotekinfrastruktur,

herunder universiteter og mikrobiologiske forskningsinstitutioner. Centret trækker også på provinsens

position som kinesisk centrum for blandt andet fødevareproduktion samt tekstil-, bryggeri- og læderindustri.

Alle sammen områder, hvor vi kan tilbyde omkostningseffektive og bæredygtige løsninger.

Salgbare produkter

Radikal nytænkning handler om kreativitet og om at få den næste store idé, men den skal være både

teknologisk mulig, praktisk realiserbar og opfylde et behov. Novozymes og virksomhedens partnere skal

desuden have den nødvendige forskningskapacitet og marketingstruktur til at føre ideen ud i livet.

Et godt eksempel er Novozymes' forskningssamarbejde med Sea6 Energy, som har base i Chennai i Indien. Her

er målet at omdanne kulhydrater fra tang til sukker, der kan forgæres og blive til brændstofethanol,

finkemikalier, fødevareproteiner og gødning. Partnerskabet, der blev lanceret i januar 2012, er baseret på, at

Novozymes udvikler de enzymer, der skal bruges til omdannelsesprocessen, mens Sea6 Energy bidrager med

sin offshoreteknologi til dyrkning af tang.

Begge partnere har skudt penge i projektet, og forskningssynergien styrker forretningspotentialet.

Partnerskabet supplerer nemlig Novozymes' andre bestræbelser på at omdanne biomasse til

brændstofethanol, og Sea6 Energy er en pioner, når det gælder forgæring af sukker udvundet af tang, så de

kan bruges til at fremstille brændstof med minimal anvendelse af ferskvand. Resultatet er udvikling af et

skalerbart, bæredygtigt alternativ til fossile brændstoffer og avanceret brændstofethanol, der ikke kræver

gødning og ikke dyrkes på knappe landbrugsarealer.

44

More magazines by this user
Similar magazines