novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

En uddybende beskrivelse af Novozymes' risikostyring og interne kontroller vedrørende

regnskabsaflæggelsesprocessen kan findes på www.report2012.novozymes.com 1 , og denne udgør

den lovpligtige Corporate Governance-rapportering, som er påkrævet i henhold til § 107b i

årsregnskabsloven.

Regnskabsprocessen og de interne kontroller, der understøtter den, overvåges af

Revisionskomiteen. Som et led i denne overvågning rapporteres alle tilfælde af besvigelser og

sager, som har givet anledning til bekymring, til Revisionskomiteen, uanset om sagerne er rejst via

whistleblower-systemet (Ethics Hotline) eller direkte af interne eller eksterne personer.

I 2012 blev der rapporteret 13 tilfælde af besvigelser mod fire i 2011. Samtlige 13 tilfælde førte til

afskedigelse af de involverede medarbejdere, mens fem tilfælde blev politianmeldt. Alle tilfælde

vedrørte tyveri eller uretmæssig brug af Novozymes aktiver.

Specifikke handlinger

Der vil altid være risici, som ikke kan undgås ved at gennemføre de sædvanlige foranstaltninger,

men hvor indsatsen skal tilpasses og planlægges i forhold til størst mulig virkning. Der er som regel

tale om risici, der enten har en meget speciel karakter, som er betydelige i omfang eller kan have

store konsekvenser.

Nedenfor beskrives de primære risikofaktorer for Novozymes, og hvad der gøres for at mindske

disse risici.

1 http://report2012.novozymes.com/Material/Statutory+report+on+corporate+governance+2012

77

More magazines by this user
Similar magazines