novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

Novozymes Koncernen

Noter

Note 48 - Konsekvens af arbejdsbetingede lidelser

Retur til oprindeligt job 1

Retur til andet job i samme afdeling 2

Overført til andet job i anden afdeling 1

Uden job eller førtidspensioneret 1

Sagen endnu ikke afsluttet 2

2012 2011

Antal Antal

Arbejdsbetingede lidelser i alt 7 11

Samlet antal fraværsdage inden for samme år 153 11

For sammenligningstallene er sager, der ved udgangen af 2011 endnu ikke var afsluttet, opdateret med den viden,

vi har ved udgangen af 2012. De afledte fraværsdage er ligeledes opdateret.

Note 49 - Typer af arbejdsbetingede lidelser

Ergonomirelaterede 1

Hudsygdomme 1

Cancer 1

Luftvejsrelaterede -

Enzymallergi 4

Øjenrelaterede -

Arbejdsbetingede lidelser i alt 7

Note 50 - Besvigelsessager

Afskedigelse 8

Afskedigelse og politianmeldt 5

Antal besvigelsessager i alt 13

5

6

-

-

-

2012 2011

Antal Antal

1

2

-

3

4

1

11

2012 2011

Antal Antal

139

4

-

4

More magazines by this user
Similar magazines