novozymes' årsrapport 2012

novozymes.com

novozymes' årsrapport 2012

BIOBUSINESS BANER VEJEN FOR VÆKST

BioBusiness blev dannet i 2007 med det formål at udvikle den del af bioteknologien, som ligger uden for

enzymområdet, og udgangspunktet er Novozymes' stærke videnbase og innovationskultur. En række vigtige

fremskridt har i 2012 styrket fundamentet for kommerciel succes inden for mikroorganismer og

biofarmaceutiske ingredienser.

I maj påbegyndte vores nye fabrik i Kina den kommercielle produktion af Novozymes Hyasis ® , som er en

hyaluronsyre af farmaceutisk kvalitet til blandt andet behandling af gigt og grå stær. Fabrikken opfylder de

strengeste standarder for farmaceutisk produktion – ICH Q7 GMP – og repræsenterer en investering på over

350 mio. kr. i et marked med en anslået værdi på 1 mia. kr. årligt. Novozymes' Bacillus-baserede, ikkeanimalske

produkt er udviklet i tæt samarbejde med kunder og giver brugerne det hidtil højeste niveau af

sikkerhed, fordi det ikke indebærer de risici, som normalt er forbundet med kommercielle kilder til

hyaluronsyre.

Partnerskaber for innovation i 2012

I august indgik Novozymes partnerskab med BASF og Cargill, to globale ledere inden for hver deres respektive

områder, om udviklingen af en industriel bioteknologisk produktionsproces til fremstilling af akrylsyre baseret

på fornybare råvarer. Akrylsyre fremstilles i store mængder og indgår i en lang række produkter som for

eksempel bleer, coatings og klæbemidler. Novozymes' mikroorganismer omdanner fornybare råvarer til 3hydroxypropionsyre

(3-HP), en kemisk forløber for akrylsyre, som bidrager til at reducere afhængigheden af

begrænsede ressourcer som olie.

I oktober blev partnerskabet mellem Novozymes BioAg og Syngenta udvidet, så det foruden JumpStart ®

omfatter det biologiske svampemiddel Taegro ® , som er en bæredygtig biologisk løsning til bekæmpelse af

svampesygdomme i landbrugsafgrøder. Syngenta bliver således ansvarlig for salg, marketing og distribution,

mens Novozymes vil stå for produktion og registrering. BioAg er nu det største forretningsområde i

BioBusiness, hvad angår salg.

Parat til vækst

BioBusiness har i løbet af sine første fem år opbygget en solid forretningsplatform. Vi har udvidet vores

kompetencer, implementeret nye forretningsmodeller og målrettet vores ressourcer til de muligheder, der

passer i vores strategi. Som resultat heraf er vi overbeviste om, at BioBusiness har lagt grunden til en årlig

tocifret organisk vækst.

Store risici, store gevinster

Det har altid været en del af BioBusiness' DNA omhyggeligt at opveje store risici mod potentielle gevinster i

søgningen efter innovative løsninger, der kan ændre markeder. Vi har bevæget os ind på områder med

betydeligt potentiale, men også med betydelig risiko for fiasko, når vi har udforsket mulighederne for at

udvikle løsninger på globale udfordringer som forbedret sundhed, fødevaretilgængelighed, vandmangel og

vedvarende alternativer til olie. I mange tilfælde er vi pionerer i industrien. Kunsten har været at udnytte

vores evner, etablere nyttige partnerskaber, lære nye industrier at kende og derigennem mindske de

indbyggede risici ved at opbygge et nyt forretningsområde. Desuden er vi afhængige af partnere,

godkendelsesprocesser og markedets accept af de nye løsninger.

Vi føler os stadig frem. Vi har en pipeline fyldt med nye aktiviteter, som strategisk passer ind i Novozymes'

overordnede mål og kan sikre en velafbalanceret portefølje, når det gælder risici, fremtidig værdiskabelse og

udnyttelse af ressourcer. BioBusiness Portfolio Board arbejder aktivt på at afdække og undersøge nye

muligheder og vil fortsat opkøbe, frasælge og afslutte aktiviteter efter behov for at sikre en velbalanceret

portefølje.

16

More magazines by this user
Similar magazines